TDS211  HASTANE OTOMASYONU I

2+1+3 

ECTS:4

Yıl / Yarıyıl  2. SINIF/3.  YARIYIL
Ders Düzeyi  ÖN LİSANS
Yazılım Şekli  ZORUNLU
Bölümü  TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 
Ön Koşul  YOK
Öğretim Sistemi YÜZYÜZE 
Dersin süresi  14 HAFTA
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE
Staj  YOK
 
Dersin Amacı
 Hastaneye başvuran hastanın randevu almadan taburcu olma aşamasına kadar gerçekleşen poliklinik, klinik, numune alma, değerlendirme, tıbbi kontrolleri, raporlama, ödeme (ücretli hastalarda) veya faturalandırma (resmi hastalarda) ve benzeri tüm tıbbi ve idari sekretarya hizmetlerinin takip ve arşivi ile arşivlerin istatistiklere yansıtılmasını pratik ve teorik olarak kavrayacak, ülkemiz sağlık sektörüne kalifiye elemanlar yetiştirmek.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Hastalıkları çeşitli eksenlerde göre sınıflama yapma,  1,5  1
ÖÇ - 2 :  Örnekler üzerinde Kodlama Kurallarını uygulama, 1,5 
ÖÇ - 3 :  Hasta takibi, hasta kayıt ve arşivlerinin tutulması ve bunlara erişim 1,5 
ÖÇ - 4 :  Kaynak yönetimi gibi İdareye yönelik kullanımının yapılması 1, 
ÖÇ - 5 :  Sekretarya hizmetlerinin takibi ve arşivlerinin oluşturulması
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Sınıflandırma Ve Kodlama Kavramları Kodlanan Verilerin Kullanım Amaçları ICD Tarihi Gelişimi ICD Genel Tanıtımı Kodlama Açısından Dokümantasyonun Önemi Kodlama Kuralları Kodlama örnekleri Türkiye’ de ICD Uygulamaları Tıbbi kayıtlardan ICD kullanarak kodlama yapma ve ICD temel yapısını açıklama Hastalıkların ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası İstatistiksel Sınıflamasının yapılması Hastalıkları çeşitli eksenlerde göre sınıflama yapma Örneğin etkilenen vücut kısmına göre (topografi) göre sınıflama yapma Nedene (etioloji) göre sınıflama yapma Dokudaki patolojik değişikliğin tipine (morfoloji) göre sınıflama yapma Ortaya çıkan fonksiyonel anormalliğe göre sınıflama yapma
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Sağlık bilgi sistemlerinin gelişimi
 
 Hafta 2  Kodlanan Verilerin Kullanım Amaçları  
 Hafta 3  ICD Tarihi Gelişimi  
 Hafta 4  ICD Genel Tanıtımı Kodlama Açısından Dokümantasyonun Önemi  
 Hafta 5  Kodlama Kuralları  
 Hafta 6  Kodlama örnekleri  
 Hafta 7  Türkiye’ de ICD Uygulamaları  
 Hafta 8  ARASINAV  
 Hafta 9  Tıbbi kayıtlardan ICD kullanarak kodlama yapma ve ICD temel yapısını açıklama  
 Hafta 10  Hastalıkların ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası İstatistiksel Sınıflamasının yapılması  
 Hafta 11  Hastalıkları çeşitli eksenlerde göre sınıflama yapma  
 Hafta 12  Örneğin etkilenen vücut kısmına göre (topografi) göre sınıflama yapma  
 Hafta 13  Nedene (etioloji) göre sınıflama yapma  
 Hafta 14  Dokudaki patolojik değişikliğin tipine (morfoloji) göre sınıflama yapma  
 Hafta 15  Ortaya çıkan fonksiyonel anormalliğe göre sınıflama yapma  
 Hafta 16  FİNAL SINAVI  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8    1

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16    1

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  42
Sınıf dışı çalışma 14  28 
Arasınav için hazırlık 24 
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık 32 
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

120