TDS212 DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA (SEÇMELİ 2)

2+0+

ECTS:4

Yıl / Yarıyıl   2. SINIF/4. YARI YIL 
Ders Düzeyi  ÖN LİSANS
Yazılım Şekli  SEÇMELİ
Bölümü  TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 
Ön Koşul  YOK
Öğretim Sistemi  YÜZ YÜZE
Dersin süresi  14 HAFTA
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili   TÜRKÇE
Staj   YOK
 
Dersin Amacı
 Diksiyon ve beden dili ile ilgili temel bilgi ve becerileri öğrenir.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Cümleler(söz akımı) ve Hecelerin birbirinden ayrılması alıştırmaları öğrenir.  1,2,3  1
ÖÇ - 2 :   Metin okuma çalışmaları öğrenir.  1,2,3  1
ÖÇ - 3 :  Metinde anlam ayrıklığını öğrenir.  1,2,3  1
ÖÇ - 4 :  Söz akımında dikkat edilecek noktaları öğrenir.  1,2,3  1
ÖÇ - 5 :  Anlatım, anlatıma hazırlık aşamalarını öğrenir.  1,2,3  1
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Cümleler(söz akımı), Hecelerin birbirinden ayrılması alıştırmaları, Metin okuma çalışmaları, Metinde anlam ayrıklığı, Söz akımında dikkat edilecek noktalar, Anlatım, anlatıma hazırlık, Anlatım alıştırmaları, Üslup, üslup çeşitleri, Açıklık, Kuvvet, kuvvetin tanımı, kuvvetle ilgili alıştırmalar, İmge, imge ile ilgili alıştırmalar, İncelik, incelikle ilgili alıştırmalar, Duygunluk, duygunlukla ilgili alıştırmalar, Hareket ve taklit
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Cümleler(söz akımı) ve Hecelerin birbirinden ayrılması alıştırmaları öğrenir.  1
 Hafta 2  Metin okuma çalışmaları öğrenir.  1
 Hafta 3   Metinde anlam ayrıklığını öğrenir.  1
 Hafta 4  Söz akımında dikkat edilecek noktaları öğrenir.  1
 Hafta 5  Anlatım, anlatıma hazırlık aşamalarını öğrenir.  1
 Hafta 6  Anlatım alıştırmalarını öğrenir.  1
 Hafta 7  Üslup, üslup çeşitleri ve Açıklık nedir? öğrenir  1
 Hafta 8  ARA SINAV  1
 Hafta 9  Kuvvet, kuvvetin tanımı, kuvvetle ilgili alıştırmalar öğrenir  1
 Hafta 10  İmge, imge ile ilgili alıştırmalar öğrenir.  1
 Hafta 11  İncelik, incelikle ilgili alıştırmalar öğrenir  1
 Hafta 12  Duygunluk, duygunlukla ilgili alıştırmalar öğrenir.  1
 Hafta 13  Hareket ve takliti öğrenir.  1
 Hafta 14  Hareket ve takliti öğrenir.  1
 Hafta 15  Hareket ve takliti öğrenir.  1
 Hafta 16  FİNAL SINAVI  1
 
Ders Kitabı / Malzemesi
  1.  "Dil ve Diksiyon(2003)", Sıddık AKBAYIR, Akçağ Yayınları, Ankara
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8    1

 40

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16    1

 60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  42
Sınıf dışı çalışma  2  14  28
Arasınav için hazırlık  4  6  24
Arasınav  1  1  1
Kısa sınav  -  -  -
Dönem sonu sınavı için hazırlık  3  8  24
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

120