TDS213           PSİKOLOJİ (SEÇMELİ 1)

2+0+2 

ECTS:3

Yıl / Yarıyıl  2. Yıl / 3. YARIYIL 
Ders Düzeyi  Önlisans
Yazılım Şekli  Seçmeli
Bölümü  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ön Koşul  yok
Öğretim Sistemi Yüzyüze 
Dersin süresi  14 hafta
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
 
Dersin Amacı
 Psikolojideki temel kavram ve kuramların öğretilerek, normal ve normal dışı davranışlar konusunda bilgilendirmek
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Psikoloji ve psikoloji kuramları hakkında bilgi kazanır  1,2,5  1,2
ÖÇ - 2 :  Kişilik gelişimi ve insan davranışlarına etkisi kosunda bilgi kazanır  1,2,5  1,2
ÖÇ - 3 :  Öğrenme ve öğrenme kuramları hakkında bilgi kazanır  1,2,5  1,2
ÖÇ - 4 : İnsan davranışlarını anlama bilgi ve becerisine sahip olur  1,2,5  1,2
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Psikolojiye Giriş
 1,2,3
 Hafta 2  Psikolojiye Giriş
 1,2,3
 Hafta 3  Psikolojide Araştırma Yöntemleri
 1,2,3
 Hafta 4  Duygu
 1,2,3
 Hafta 5  Güdü  1,2,3
 Hafta 6  Çatışma Yöntemleri
 1,2,3
 Hafta 7  Zaman Yönetimi
 1,2,3
 Hafta 8  Arasınav  1,2,3
 Hafta 9  Savunma Mekanizmaları  1,2,3
 Hafta 10  Psikolojik Bozukluklar
 1,2,3
 Hafta 11  Psikolojik Bozukluklar
 1,2,3
 Hafta 12  Psikolojik Bozukluklar
 1,2,3
 Hafta 13  Terapi
 1,2,3
 Hafta 14  Terapi  1,2,3
 Hafta 15  Vaka tartışmaları
 1,2,3
 Hafta 16  Dönem sonu sınavı  1,2,3
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   1-Cüceloğlu,D. İnsan ve Davranışı, Ajans Matbaacılık, Ankara, 1998.

 2-Koptagel-İlal, G. Davranış Bilimleri Tıpsal Psikoloji, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2001.

 3-Doğan, O. Sağlık Bilimleri Alanında Davranış Bilimleri, CÜ Yayınları, Sivas, 1999.

 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8  

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16     1

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma 1 14  14
Arasınav için hazırlık 5 20
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık 6 24
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

90