TDS213           PSİKOLOJİ (SEÇMELİ 1)

2+0+2 

ECTS:3

Yıl / Yarıyıl  2. YIL / 3. YARIYIL 
Ders Düzeyi  Önlisans
Yazılım Şekli  Seçmeli
Bölümü  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ön Koşul  YOK
Öğretim Sistemi  Yüzyüze 
Dersin süresi  14 hafta
Öğretim Üyesi  Öğr. Gör. Mustafa Cem Türkmen
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
 
Dersin Amacı
 Psikolojideki temel kavram ve kuramların öğretilerek, normal ve normal dışı davranışlar konusunda bilgilendirmek
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Psikoloji ve psikoloji kuramları hakkında bilgi kazanır  1,2,5  1,2
ÖÇ - 2 :  Kişilik gelişimi ve insan davranışlarına etkisi kosunda bilgi kazanır  1,2,5  1,2
ÖÇ - 3 :  Öğrenme ve öğrenme kuramları hakkında bilgi kazanır  1,2,5  1,2
ÖÇ - 4 :  İnsan davranışlarını anlama bilgi ve becerisine sahip olur  1,2,5  1,2
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Psikolojinin tanımı, amacı ve konusu, Psikolojide değişik yaklaşım türleri,  Gelişim, Davranışların kaynakları, Güdüler, Duygular ve heyecanlar, Algı, Öğrenme, Bellek, hatırlama ve unutma, Kişilik ve benlik, Savunma mekanizmaları, Dikkat,  Zeka, Düşünme ve hayal gücü
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Psikolojinin tanımı, amacı ve konusu
 1,2,3
 Hafta 2  Psikolojide değişik yaklaşım türleri
 1,2,3
 Hafta 3  Gelişim
 1,2,3
 Hafta 4  Davranışların kaynakları
 1,2,3
 Hafta 5  Güdüler  1,2,3
 Hafta 6  Duygular ve heyecanlar
 1,2,3
 Hafta 7  Algı
 1,2,3
 Hafta 8  Ara sınav  1,2,3
 Hafta 9  Öğrenme  1,2,3
 Hafta 10  Bellek, hatırlama ve unutma
 1,2,3
 Hafta 11  Kişilik ve benlik
 1,2,3
 Hafta 12  Savunma mekanizmaları
 1,2,3
 Hafta 13  Dikkat
 1,2,3
 Hafta 14  Zeka
 1,2,3
 Hafta 15  Düşünme ve hayal gücü
 1,2,3
 Hafta 16  Dönem sonu sınavı  1,2,3
 
Ders Kitabı / Malzemesi
 

 1-Cüceloğlu,D. İnsan ve Davranışı, Ajans Matbaacılık, Ankara, 1998.

 2-Koptagel-İlal, G. Davranış Bilimleri Tıpsal Psikoloji, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2001.

 3-Doğan, O. Sağlık Bilimleri Alanında Davranış Bilimleri, CÜ Yayınları, Sivas, 1999.

 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8  

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16     1

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma  1  16  16
Arasınav için hazırlık  4    5  20
Arasınav  1   1   1 
Kısa sınav       
Dönem sonu sınavı için hazırlık  4   6  24
Dönem sonu sınavı  1   1   1 

Toplam iş yükü

   

90