TDS214  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (SEÇMELİ 1)

2+0+2 

ECTS:4

Yıl / Yarıyıl  2. Yıl/4. Yarıyıl
Ders Düzeyi  Önlisans
Yazılım Şekli  Seçmeli
Bölümü  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüzyüze
Dersin süresi 14 hafta/haftada 2 saat teorik 
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj Yok 
 
Dersin Amacı
  Öğrencileri iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesini açıklar.  1,2,5,7  1
ÖÇ - 2 :  Kaza oluşumu ve çeşitlerini kaçıklar.  1,2,5,7  1
ÖÇ - 3 :  Meslek hastalıkları ve korunma yollarını açıklar.  1,2,5,7  1
ÖÇ - 4 :   Ergonomiyi (işçi ve işyeri yeri koşullarının işçi sağlığına etkisi) açıklar.  1,2,5,7  1
ÖÇ - 5 :   Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliğini tanır ve önlem alınma yollarını açıklar.  1,2,5,7  1
ÖÇ - 6 :   İş güvenliğinde koruyucuları (makine ve kişisel Koruyucular) tanır ve kullanılmasının gereğini açıklar.  1,2,5,7  1
ÖÇ - 7 :  İlkyardım kurallarını öğrenerek uygulama örnekleri sunar.  1,2,5,7  1
ÖÇ - 8 :  İş güvenliği soruşturmasının nasıl yapıldığını açıklar.  1,2,5,7  1
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Hukuku ve yönetmelikleri, İş Güvenliği Soruşturması.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  İş sağlığı ve güvenliği kavramlar, kurallar ve tarihçe  1,2,3
 Hafta 2  İş hukuku, Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği, ilgili kuruluşlar  1,2,3
 Hafta 3  İş kazaları, kaza soruşturması, iş sağlığı ve güvenliği kurulları 1,2,3 
 Hafta 4  Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları  1,2,3 
 Hafta 5  Fiziksel risk etmenleri 1,2,3 
 Hafta 6  Kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri 1,2,3 
 Hafta 7  Ergonomi 1,2,3 
 Hafta 8  ARA SINAV 1,2,3 
 Hafta 9  İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği 1,2,3 
 Hafta 10   Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve güvenliği, Bakım-Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1,2,3 
 Hafta 11   Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve güvenliği, Bakım-Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1,2,3 
 Hafta 12   El Aletlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kişisel Koruyucu Donanımlar 1,2,3 
 Hafta 13  Yüksekte yapılan çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1,2,3 
 Hafta 14  Yangın ve patlamalarda iş güvenliği 1,2,3 
 Hafta 15  İlkyardım 1,2,3 
 Hafta 16  DÖNEM SONU SINAVI 1,2,3 
 
Ders Kitabı / Malzemesi
    [1] "İş Güvenliği", Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi
 [2] "İş Güvenliği", Necdet AKYÜZ
 [3] "İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları", M.Ergül
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8  

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16   

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  42
Sınıf dışı çalışma 14  28 
Arasınav için hazırlık 4 24 
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık 24 
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

120