TDS215  HALK SAĞLIĞI (SEÇMELİ 1)

2+0+2 

ECTS:4

Yıl / Yarıyıl  2. Yıl/3. Yarıyıl
Ders Düzeyi  Önlisans
Yazılım Şekli  Seçmeli
Bölümü  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüz yüze
Dersin süresi  14 hafta/haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj Yok 
 
Dersin Amacı
 Toplumu oluşturan bireyleri etkileyen sağlık şartları ve uyulması gereken durumları öğretmek.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Anne ve çocuk sağlığı ve istatistikleri hakkında bilgi sahibi olur    
ÖÇ - 2 :  Aile planlamasını öğrenir    
ÖÇ - 3 :  Ergen sağlığı, yaşlı sağlığı, ruh sağlığın nasıl korunması gerektiğini öğrenir    
ÖÇ - 4 :  Okul sağlığı, işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olur    
ÖÇ - 5 :  Çevre sağlığı hakkında bilgi sahibi olur    
ÖÇ - 6 :  Halk Sağlığı Kavramları ve sağlık düzeyleri hakkında bilgi sahibi olur    
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Halk Sağlığı Kavramı, Genel Kavramlar ve Sağlık Düzeyleri, Halk Sağlığı Hizmet Alanları, Sağlık Hizmetlerinin Amacı, Anne ve Çocuk Sağlığı, Anne ve Çocuk Sağlığı İstatistikleri, Aile Planlaması, Ergen Sağlığı, Yaşlı Sağlığı, Okul Sağlığı, Ruh sağlığı, Çevre Sağlığı, İşçi Sağlığı
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Halk Sağlığı Kavramı  
 Hafta 2  Genel Kavramlar ve Sağlık Düzeyleri  
 Hafta 3  Halk Sağlığı Hizmet Alanları  
 Hafta 4  Sağlık Hizmetlerinin Amacı  
 Hafta 5  Anne ve Çocuk Sağlığı  
 Hafta 6  Anne ve Çocuk Sağlığı İstatistikleri  
 Hafta 7  Aile Planlaması  
 Hafta 8  ara sınav  
 Hafta 9  Ergen Sağlığı  
 Hafta 10  Yaşlı Sağlığı  
 Hafta 11  Yaşlı Sağlığı  
 Hafta 12  Okul Sağlığı  
 Hafta 13  Ruh sağlığı  
 Hafta 14  Çevre Sağlığı  
 Hafta 15  İşçi Sağlığı  
 Hafta 16  DÖNEM SONU SINAVI  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi. Ankara. 1995
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8  

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16   

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14 42
Sınıf dışı çalışma 14 28
Arasınav için hazırlık 6 24
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık 8 24
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

120