TDS217 SAĞLIK HUKUKU (SEÇMELİ 2)

2+0+2 

ECTS:3

Yıl / Yarıyıl  2. Yıl/3. Yarıyıl
Ders Düzeyi  Önlisans
Yazılım Şekli  Seçmeli
Bölümü  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüzyüze
Dersin süresi  14 hafta/haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
 
Dersin Amacı
 
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Teşhis ve tedavi sözleşmesinin kuruluşu ve şekli ile hukuki niteliğini açıklar  1,4,6,7  1
ÖÇ - 2 :  Teşhis ve tedavi sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükleri açıklar  1,4,6,7  1
ÖÇ - 3 :  Teşhis ve tedavi sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için başvurulabilecek kanun yollarını açıklar  1,4,6,7  1
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Sağlık hukuku dersinde teşhis ve tedavi sözleşmesinin unsurları, hukuki niteliği, tarafların yükümlülükleri, sorumsuzluk sözleşmesi, hukuki sorumluluk ve sözleşmenin sona ermesi incelenmektedir.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Konu-Konunun Sınırlandırılması-Tarihi Gelişim  1
 Hafta 2  Temel Kavramlar  1
 Hafta 3  Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Tarafları  1
 Hafta 4  Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Kuruluşu ve Şekli,Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  1
 Hafta 5  Özel Sağlık Kuruluşları ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği- Yataklı Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kurumları Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği  1
 Hafta 6  Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  1
 Hafta 7  Aydınlatma Yükümlülüğünün İcrası, Hastanın Rızasının Alınması Yükümlülüğü  1
 Hafta 8  ARA SINAV  1
 Hafta 9  Sadakat ve Özen Yükümlülüğü  1
 Hafta 10  Teşhis ve Tedavi Hizmeti Talep Eden TarafınYükümlülüğü, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi ile Üstlenilen Edimlerin İhlali  1
 Hafta 11  Yan Yükümlülüklerin İhlali, Kusur  1
 Hafta 12  Meslek Kusuru  1
 Hafta 13  Zarar, İlliyet Bağı  1
 Hafta 14  Birden Çok Sebepten Yalnız Birinin Zararı Doğurması, Sorumsuzluk Anlaşması, Hukuki Sorumluluğun Sonuçları  1
 Hafta 15  Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Sona Ermesi  1
 Hafta 16  DÖNEM SONU SINAVI  1
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   1.Hayrunnisa ÖZDEMİR, Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, Ankara 2004
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8  

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16   

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  42
Sınıf dışı çalışma 14  28 
Arasınav için hazırlık 10  10 
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

90