TDS219    TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ (SEÇMELİ 2)

2+0+2 

ECTS:4

Yıl / Yarıyıl   2. SINIF/3. YARI YIL
Ders Düzeyi   ÖN LİSANS
Yazılım Şekli   ZORUNLU
Bölümü   TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 
Ön Koşul  YOK
Öğretim Sistemi  YÜZ YÜZE 
Dersin süresi  14 HAFTA
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE
Staj  YOK
 
Dersin Amacı
 Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin tıp ve sağlık alanındaki rolünü ve önemini kavratmak
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Sağlık kurumlarında tutulması gereken kayıtların neler olduğunu bilmek, bu amaçla kullanılan sistemleri ve formları bilmek ve uygulayabilmek.  1,5,6  1,5
ÖÇ - 2 :  Sağlık kurumlarında tutulan kayıtların, doldurulan belge ve formların güncel tekniklerle arşivlenmesini bilmek ve bu bilgilerini uygulayabilmek.  1,5,6 1,5 
ÖÇ - 3 :      
ÖÇ - 4 :      
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin genel özellikleri  1
 Hafta 2  Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin kullanıcı yapısı
 Hafta 3  Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanecilerinin Nitelikleri
 Hafta 4  Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinde kütüphanecilik işlemleri
 Hafta 5  Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinde kütüphanecilik işlemleri
 Hafta 6  Klinik Tıp Kütüphaneciliği
 Hafta 7  Bütünleşik Akademik Enformasyon Yönetim Sistemi
 Hafta 8  ARA SINAV
 Hafta 9  Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneleri Bilgi kaynakları
 Hafta 10  Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneleri Bilgi kaynakları
 Hafta 11  Tıp veri tabanları
 Hafta 12  NLM (National Library of Medicine) Sınıflama Sistemi
 Hafta 13  NLM`in yapısı ve geliştirdiği hizmetler
 Hafta 14  NLM`in yapısı ve geliştirdiği hizmetler
 Hafta 15  MEDLINE
 Hafta 16  FİNAL SINAVI
 
Ders Kitabı / Malzemesi
 1.   Günümüzde Tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneciliği- Doç. Dr. Nazlı ALKAN. Ankara Üniversitesi, DTCF. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8  

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16   

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  42
Sınıf dışı çalışma 14  28 
Arasınav için hazırlık 24 
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık 24 
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

120