YDI101  İNGİLİZCE- I

2+0+2 

ECTS:2

Yıl / Yarıyıl  1. Yıl/1. Yarıyıl
Ders Düzeyi  Önlisans
Yazılım Şekli  Zorunlu
Bölümü  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüzyüze
Dersin süresi  14 hafta/haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
 
Dersin Amacı
Yeterli düzeyde dilbilgisi kurallarını öğrenmek, günlük ihtiyaçarını konuşabilecek seviyede teleffuz bilgisi oluşturmak ve betimleyici bir paragraf yazabilmek.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Alanında yeterli düzeyde dilbilgisi ve temel yazılı ve sözlü kuralları öğrenir.    
ÖÇ - 2 :  Günlük konuşma dilini tanır ve kendini yazılı ve sözel olarak ifade eder.    
ÖÇ - 3 :  Kendini tanıtır, sorular sorar ve sorulara cevap verir.    
ÖÇ - 4 :  Sözlü yönergeleri anlar ve cevap verir.    
ÖÇ - 5 :  Günlük ihtiyaçları ile ilgili karşılıklı konuşma yapar.    
ÖÇ - 6 :  Temel ingilizce seviyesinde metinleri okur ve anlar.    
ÖÇ - 7 :  Kısa betimleyici paragraf yazar.    
ÖÇ - 8 :  Uygun telaffuzu kullanır.    
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Introduction;greeting and meeting people,countries,nationalities,languages  
 Hafta 2  Verb `to be` in the present tense and questions  
 Hafta 3  Subject pronouns,possessive adjectives,possessive pronouns  
 Hafta 4  Cardinal and Ordinal numbers  
 Hafta 5  `Can` for ability,personal information,favorute activities,sports,hobbies,likes,dislikes  
 Hafta 6  Week days,conjunction `when`  
 Hafta 7  ARA SINAV  
 Hafta 8   Prepositions of time and place,collacation adjectives of opposites  
 Hafta 9  There is/are withcountable and uncountable nouns in present tense  
 Hafta 10  Coordinating conjunctions,describing weather and a place  
 Hafta 11  Paragraph reading and writing about school,friends,family  
 Hafta 12  Present simple tense (affirmative,negative and interrogative)  
 Hafta 13  Adverbs of frequency with `How often`  
 Hafta 14  Adverbs of frequency with `How often`  
 Hafta 15  DÖNEM SONU SINAVI  
 Hafta 16    
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8  

 40

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16   

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma 14  14 
Arasınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

60