YDI102                    İNGİLİZCE II

2+0+2 

ECTS:2

Yıl / Yarıyıl  1. Yıl/2. Yarıyıl
Ders Düzeyi  Önlisans
Yazılım Şekli  Zorunlu
Bölümü  
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüzyüze
Dersin süresi  14 Hafta/Haftada 2 Saat Teorik
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  İngilizce
Staj  Yok
 
Dersin Amacı

 Bu ders ile öğrencilerin; "European Language Portfolio Global Scale" A2 düzeyinde İngilizcede;
- Temel dilbilgisine sahip olmaları,
- Dinlediklerini anlamaları,
- Karşılıklı konuşabilmeleri,
- Okuduğunu anlamaları,
- Kendini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır.

 
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Temel ingilizce kurallarını öğrenirler    
ÖÇ - 2 :  Alanlarında mesleki anlamda yazışabililer    
ÖÇ - 3 :   Kendilerini ve mesleklerini ifade edebilirler    
ÖÇ - 4 :  Alanlarında makale okuyabilirler    
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Simple past tense  
 Hafta 2  Regular and irregular vebs in past tense,affirmative,negative and interrogative  
 Hafta 3  Present perfect tense  
 Hafta 4  Yet,already,just,so far,for,since kullanımı  
 Hafta 5  Past tense ve present perfect arasındaki kullanım farkı  
 Hafta 6  Past tense ve present perfect arasındaki kullanım farkı  
 Hafta 7  When ve while bağlaçları  
 Hafta 8  ARA SINAV  
 Hafta 9  Future tenses (will,going to)  
 Hafta 10  Affirmative,negative and question form of future tenses  
 Hafta 11  Future tense`de when ,as soon as,after,before,by the time bağlaçları kullanımı  
 Hafta 12  Gerund ve infinitive kullanımı  
 Hafta 13  Gerund ve infinitive kullanımı  
 Hafta 14  Sıfatların dereceleri (comperative ve superlative)  
 Hafta 15  Modal yapılar (used to,be able to,could,would,might,may)
 Hafta 16   DÖNEM SONU SINAVI  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8  

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16   

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma 14  14 
Arasınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

60