Kuruluş
Yüksekokulumuz 2014-2015 akademik yılında faaliyetlerine başlamış olup, dünyadaki ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelere paralel oluşan mesleklere elemanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Programlarında, Türkiye genelinde gerekliolan ve gelişmiş ülkelerde var olan mesleklere yer verilmesi Yüksekokulumuzu ayrıcalıklı kılmaktadır.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Önlisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi
Önlisans
Çalışma Şekli
Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
1) Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak
2) Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) yeterli puanı almak
Öncel Eğitim Tanımlaması
Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Amasya Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Derceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; Müfredattaki bütün dersleri en az 60 not ortalaması ile geçmiş olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve 60 günlük zorunlu stajı tamamlamış olmaktır
Program Profili
Grafik Tasarım Programı; ülkemizin ihtiyaçlarına göre, dünyadaki gelişmeleri izleyerek grafik tasarım konularında araştırma ve incelemeler yapabilen, her türlü grafik tasarım problemini çözebilen ve de çağın getirdiği donanımı yetkin şekilde kullanabilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, duygu ve düşünceleri grafik imge kullanımı ile ifade eden, güzel sanatları bilim ve teknoloji ile destekleyerek özgün tasarımlar yapan bireyler yetiştirme, Programın diğer bir amacıdır. 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Başarısız olan öğrenciler dersi tekrar alırlar, bütünleme sınavı yoktur.
Mezuniyet Şartları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.
Mezunların İstihdam Profilleri
Grafik Tasarım mezunları, tasarım bürolarında, reklam ajanslarında, yayınevlerinde, grafik çizim tekniklerinin kullanıldığı her türlü iş sahasında, teknik eleman olarak istihdam edilebildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları ve aşağıdaki lisans programlarda öğrenim görebilirler.
 • Grafik
 • Grafik Öğretmenliği
 • Grafik Sanatları
 • Grafik Tasarım
 • Grafik Tasarımı
 • Fotoğraf
 • Fotoğraf ve Video
 • İletişim Tasarımı
 • İletişim ve Tasarım
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Fotoğraf ve Grafik Sanatlar
İletişim Bilgileri
Adresi: Şeyhcui Mah. Borabey Sokak No:OG5/5, 05100 AMASYA
Telefonu: 0 358 260 00 17 - 260 00 18
Faks:0 358 260 00 19
E-Posta:tasarim.myo@amasya.edu.tr
Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları