Kuruluş
Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu`nun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7.maddesi d-2 fıkra gereğince Yükseköğretim Genel Kurulunun 01.03.2013 tarihli toplantısında kurulmasına karar verilmiş ve Mimarlık Fakültesi binasında faaliyetlerine başlamıştır. Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından alınan kararla  Mimari Restorasyon programının açılması uygun görülmüştür.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Önlisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi
 Önlisans
Çalışma Şekli
 Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
1)  Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak
2)  Yükseköğretime Geçiş Sınavından ilgili alandan (YGS) yeterli puanı almak
Öncel Eğitim Tanımlaması
 Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Amasya Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Derceye Yönelik Kurallar
 Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ,4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 30 iş günü staj eğitimini tamamlamak.
Program Profili

Amasya tarihi MÖ.3000’li yıllara kadar uzanan bir şehirdir. Eski Anadolu Devletleri’nden, Pontus İmparatorluğuna, Türk topluluklarından Osmanlı Devleti’ne ve Cumhuriyet Döneminde önemli olaylara ev sahipliği yapan bu kent, tüm bu toplulukların kimliğini yansıtan yapılar ve eserlerle doludur. Böylesine tarihle içi içe geçmiş bir şehirde, bu kültür varlıklarını koruyacak ve önemlerini açığa çıkartacak elemanlar yetiştirecek olan Mimari Restorasyon Programında; temel yapı ve mimarlık kavramlarına, temel restorasyon ve koruma bilgilerine yönelik eğitim verilecektir. Bu eğitim arazi ve atölye çalışmalarıyla da desteklenecektir. Mimarlık Fakültesi çatısında, ve tasarım meslek yüksek okulu altında kurulan bu bölüm, hem mimari hem de tasarım alanlarından hocalarla beslenerek, daha kaliteli ve koruma bilincini almış, güncel tekniklerin yanı sıra geleneksel metot ve tekniklere de hakim, konusunda uzman, açık fikirli ve yaratıcı aynı zamanda bilimselliğe önem veren Restorasyon Teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. 
Mezuniyet Şartları
 Kayıt oldukları Ön Lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere kayıt yaptırarak bu dersleri başarmış, T.C. Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve Genel Ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış olarak mezun durumunda sayılırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
 Mimari Restorasyon Programı mezunları “Ön Lisans Diploması”na sahip olurlar ve tekniker unvanı almaktadırlar. Şantiyelerde mimar ve ustalar arasında ara teknik eleman olarak görev yapmakta, restorasyon/konservasyon konularında faaliyet gösteren, Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı, Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında, tüm müze ve saraylarda, arkeolojik kazı ekiplerinde ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık aşağıdaki lisans programlarına devam edebilmektedirler.

-Çini
-El Sanatları
-Eski Çini Onarımları
-Geleneksel Türk El Sanatları
-Geleneksel Türk Sanatları
-İç Mimarlık
-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
-Mimarlık
-Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
-Şehir ve Bölge Planlama
-Tezhip
 
İletişim Bilgileri
Adresi: Şeyhcui Mah. Borabey Sokak No:OG5/5, 05100 AMASYA
Telefonu:  0 358 260 00 17 - 260 00 18
Faks: 0 358 260 00 19
E-Posta:tasarim.myo@amasya.edu.tr
Web Adresi: http://amasya.edu.tr/akademik/meslek-yuksekokullar/tasarim-meslek-yuksekokulu.aspx
    

Bölüm Ortakları