Kuruluş
Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu`nun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7.maddesi d-2 fıkra gereğince Yükseköğretim Genel Kurulunun 01.03.2013 tarihli toplantısında kurulmasına karar verilmiş ve Mimarlık Fakültesi binasında faaliyetlerine başlamıştır. Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından alınan kararla Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programının açılması uygun görülmüştür. Programda kadrolu 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. 
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar. Verilen bu diploma derecesi Avrupa Yeterlilikler çerçevesi kapsamında 5. seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
Derecenin Seviyesi
Önlisans seviyesinde eğitim verilmektedir. 
Çalışma Şekli
Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
1) Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak
2) Yükseköğretime Geçiş Sınavından ilgili alandan (YGS) yeterli puanı almak
Öncel Eğitim Tanımlaması
Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Amasya Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Derceye Yönelik Kurallar
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 30 iş günü staj eğitimini tamamlamak.
Program Profili
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı eğitimi, mimarlık temelli tüm mesleklerde projelendirme safhasında gerekli ve hatta zorunluluk içermektedir. Bu programın amacı; konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, günümüz tasarım teknolojisi araçlarından yararlanabilen, tasarımın üç boyutlu görsellerinin yapabilen, beğeni unsurunun uygulama öncesinde de elde edebilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

Bu elemanlar, mimari tasarım ofislerinde (mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım ofisleri), mimari ekiple uyumlu çalışabilecek; 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilen (AutoCAD, 3DsMax, Auotdesk MAYA, SketchUp, Adobe Photoshop, vb.); mimari projeleri rahatlıkla okuyup çözümleyebilen; mimari malzeme ve dokulara hakim; fotoğraf ve görüntü işleme yeteneği kazandırılmış elemanlar olacaklardır. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. 
Mezuniyet Şartları
Kayıt oldukları Ön Lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere kayıt yaptırarak bu dersleri başarmış, T.C. Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve Genel Ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış olarak mezun durumunda sayılırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar kamu sektöründe bilgisayar elemanı, bilgi işlem uzmanı, reklam danışmanı olarak, Özel sektörde bilgisayar destekli tasarım elemanı, grafiker, dergi editörü, logo tasarımcısı, 3 boyutlu çizim uzmanı, animasyon tasarımcısı, video editörü gibi alanlarda istihdam edilmektedir.Ayrıca Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı mezunları, mimarlık bürolarında, fabrikalarda çizim ve görselleştirme bölümlerinde, mobilya üretimi ile ilgili sektörde ve iç mekânda kullanılan süsleyici unsurların üretimini yapan iş yerlerinde kısacası mimari çizim tekniklerinin kullanıldığı her tür iş sahasında, teknik eleman olarak istihdam edilebildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş

1 ‐Bölüm mezunları sınavsız olarak açık öğretimin bazı programlarına devam edebilirler. Uygulanan uyum programında başarılı olanlar 3. sınıftan devam ederler. Alanları dışında (işletme, iktisat vb) bir alandan lisans diplomasına sahip olurlar.
2‐Mezuniyet sonrası yapılan ve alanlarında belirlenen bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) girerek alanlarında eğitimlerini sürdürebilirler. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık aşağıdaki lisans programlarına devam edebilmektedirler.

 • Fotoğraf ve Video
 • Görsel İletişim Tasarımı  
 • Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 
 • Grafik
 • Grafik Sanatları
 • Grafik Tasarım
 • Grafik Tasarımı
 • İletişim Tasarımı   
 • İletişim ve Tasarım
 • Medya ve İletişim 
 • Medya ve İletişim Sistemleri    
 • Reklam Tasarımı ve İletişimi  
 • Reklamcılık   
İletişim Bilgileri
Adres: Şeyhcui Mah. Borabey Sokak No:OG5/5, 05100 AMASYA
Telefon: (0 358) 260 00 17 - 260 00 18
Faks: (0 358) 260 00 19
E-Posta: tasarim.myo@amasya.edu.tr
Web Adresi: http://www.amasya.edu.tr/akademik/meslek-yuksekokullar/tasarim-meslek-yuksekokulu/bolumler/bilgisayar-destekli-tasarim-ve-animasyon/ana-sayfa.aspx