Kuruluş
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı`nın 22.05.2012 tarih ve EÖB/3298/022410 sayılı yazısı ile 10.05.2012 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar sonucu Amasya Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak 2547 Sayılı Kanun`un 2880 Sayılı Kanun`la değişik 7/b-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Çocuk Gelişimi Programı 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Ön Lisans
Derecenin Seviyesi
Ön Lisans/5. Seviye
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
4702 Sayılı Kanun uyarınca meslek liselerinden sınavsız geçiş ve genel liseler için YGS-4 puanı
Öncel Eğitim Tanımlaması
Milli Eğitim Bakanlığı meslek lisesi yada genel lise mezunu olmak
Dereceye Yönelik Kurallar
Programdan ön lisans diploması ile mezun olabilmek için öğrencilerin akademik ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00 olması ve kurumlardaki mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Program Profili
Çocuk Gelişimi Programının temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir. Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dönem içerisinde bir kez vize sınavı (1. yazılı ara sınav) bir kez de final sınavı (yazılı dönem sonu sınavı) yapılmaktadır. Vize % 40 final ise % 60 oranında geçme notunu etkilemektedir.
Mezuniyet Şartları
Eğitim öğretim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup; programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 2 yıllık teorik ve uygulamalı (toplam 120 AKTS) öğrenimi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Çocuk Gelişimi mezunları; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda okul öncesi eğitimde, çocuk kliniklerinde, otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde çalışırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programdan mezun olanlar Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmak kaydıyla okul öncesi öğretmenliğine geçiş yapabilmektedirler.
İletişim Bilgileri
Adresi:Amasya Üniversitesi İpekköy Yerleşkesi Shell Benzin İstasyonu Karşısı İpekköy/AMASYA
Telefonu:0 (358) 218 17 67
Faks:0 (358) 218 47 60
E-Posta:
Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Olanakları