Kuruluş
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı`nın 22.05.2012 tarih ve EÖB/3298/022410 sayılı yazısı ile 10.05.2012 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar sonucu Amasya Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak 2547 Sayılı Kanun`un 2880 Sayılı Kanun`la değişik 7/b-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Ön Lisans
Derecenin Seviyesi
Ön Lisans/5. Seviye
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
4702 Sayılı Kanun uyarınca sağlık meslek liselerinden sınavsız geçiş ve genel liseler için YGS-2 puanı
Öncel Eğitim Tanımlaması
Milli Eğitim Bakanlığı sağlık meslek lisesi yada genel lise mezunu olmak
Dereceye Yönelik Kurallar
Programdan ön lisans diploması ile mezun olabilmek için öğrencilerin akademik ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00 olması ve sağlık kurumlarındaki mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Program Profili
Programın amacı; alanı ile ilgili kavram ve ilkeleri özümlemiş, tıbbi laboratuar hizmetleri alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, teşhise yönelik gereksinimi olan verilere ilişkin (Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Sitogenetik vb.) yöntemleri kullanabilen, bilimsel gelişmeleri takip eden, toplum sağlığına önem veren, sağlıkta insan ana gücü yetiştirmek ve öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, heyecan ve iradeyle donatılmış, tıp ve sağlık sektöründe işletme yapısı ve organizasyonu sistematiğinde tıbbi laboratuar hizmetleri veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dönem içerisinde bir kez vize sınavı (1. yazılı ara sınav) bir kez de final sınavı (yazılı dönem sonu sınavı) yapılmaktadır. Vize % 40 final ise % 60 oranında geçme notunu etkilemektedir.
Mezuniyet Şartları
Eğitim öğretim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup; programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 2 yıllık teorik ve uygulamalı (toplam 120 AKTS) öğrenimi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. 
Mezunların İstihdam Profilleri
Programdan mezun olanlar "Tıbbi Laboratuar Teknikeri" ünvanı alarak; Özel hastaneler, poliklinikler, özel muayenehaneler ve kamu hastanelerinde Tıbbi Laboratuar Teknikeri olarak çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programdan mezun olanlar Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmak kaydıyla "Hemşirelik"-"Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri" gibi lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi İpekköy Yerleşkesi Shell Benzin İstasyonu Karşısı İpekköy/AMASYA
Telefonu: 0 (358) 218 17 67
Faks: 0 (358) 218 47 60
E-Posta:
Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Olanakları