Kuruluş

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı`nın 22.05.2012 tarih ve EÖB/3298/022410 sayılı yazısı ile 10.05.2012 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar sonucu Amasya Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak 2547 Sayılı Kanun`un 2880 Sayılı Kanun`la değişik 7/b-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.Yaşlı Bakım Programı 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Derecenin Seviyesi

Ön Lisans/5. Seviye

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Kabul ve Kayıt Şartları

Lise mezunu öğrenciler ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan aldıkları ilgili puan türüne göre yerleştirilir.

Öncel Eğitim Tanımlaması

Milli Eğitim Bakanlığı sağlık meslek lisesi yada genel lise mezunu olmak

Dereceye Yönelik Kurallar

Programdan ön lisans diploması ile mezun olabilmek için öğrencilerin akademik ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00 olması ve sağlık kurumlarındaki mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Program Profili

Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli yöntem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmek.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dönem içerisinde bir kez vize sınavı (1. yazılı ara sınav) bir kez de final sınavı (yazılı dönem sonu sınavı) yapılmaktadır. Vize % 40 final ise % 60 oranında geçme notunu etkilemektedir.

Mezuniyet Şartları

Eğitim öğretim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup; programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 2 yıllık teorik ve uygulamalı (toplam 120 AKTS) öğrenimi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri

KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi Yaşlı Bakım hizmeti veren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler.

İletişim Bilgileri

Adresi: Orman Bağları Mah. İpek Cad. No:37 Amasya/Merkez

Telefonu:0 (358) 240 00 16-17
Faks: 0 (358) 240 00 26
E-Posta:
Web Adresi:www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları