Kuruluş

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı`nın 22.05.2012 tarih ve EÖB/3298/022410 sayılı yazısı ile 10.05.2012 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar sonucu Amasya Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak 2547 Sayılı Kanun`un 2880 Sayılı Kanun`la değişik 7/b-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

Kazanılan Derece
Ön Lisans
    Derecenin Seviyesi
Ön Lisans/5. seviye
Çalışma Şekli
Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
4702 Sayılı Kanun uyarınca sağlık meslek liselerinden sınavsız geçiş ve genel liseler için YGS-2 puanı
Öncel Eğitim Tanımlaması
Milli Eğitim Bakanlığı sağlık meslek lisesi yada genel lise mezunu olmak
Derceye Yönelik Kurallar
Programdan ön lisans diploması ile mezun olabilmek için öğrencilerin akademik ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00 olması ve sağlık kurumlarındaki mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlamaları gerekmekted
Program Profili
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli yöntem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmek.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dönem içerisinde bir kez vize sınavı (1. yazılı ara sınav) bir kez de final sınavı (yazılı dönem sonu sınavı) yapılmaktadır. Vize % 40 final ise % 60 oranında geçme notunu etkilemektedir.
Mezuniyet Şartları
Eğitim öğretim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup; programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 2 yıllık teorik ve uygulamalı (toplam 120 AKTS) öğrenimi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olan öğrenciler, “Tıbbi Sekreter” ünvanı ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi İpekköy Yerleşkesi Shell Benzin İstasyonu Karşısı İpekköy/AMASYA
Telefonu:0 (358) 240 00 16-17
Faks:0 (358) 240 00 26
E-Posta:
Web Adresi:www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları