Kuruluş
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı`nın 22.05.2012 tarih ve EÖB/3298/022410 sayılı yazısı ile 10.05.2012 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar sonucu Amasya Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak 2547 Sayılı Kanun`un 2880 Sayılı Kanun`la değişik 7/b-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. 
Kazanılan Derece
 Ön Lİsans
Derecenin Seviyesi
 Ön Lisans/5. Seviye
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
4702 Sayılı Kanun uyarınca sağlık meslek liselerinden sınavsız geçiş ve genel liseler için YGS-2 puanı
Öncel Eğitim Tanımlaması
Milli Eğitim Bakanlığı sağlık meslek lisesi yada genel lise mezunu olmak
Derceye Yönelik Kurallar
Programdan ön lisans diploması ile mezun olabilmek için öğrencilerin akademik ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00 olması ve sağlık kurumlarındaki mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Program Profili
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli yöntem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmek.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dönem içerisinde bir kez vize sınavı (1. yazılı ara sınav) bir kez de final sınavı (yazılı dönem sonu sınavı) yapılmaktadır. Vize % 40 final ise % 60 oranında geçme notunu etkilemektedir.
Mezuniyet Şartları
Eğitim öğretim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup; programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 2 yıllık teorik ve uygulamalı (toplam 120 AKTS) öğrenimi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı`ndan mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Sağlık sektöründe hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarında, üniversitelerde, rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması ile YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda, kendi alanları ile ilgili diğer üniversitelerin, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (lisans programları) başvurabilir ve dikey geçiş yapabilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi İpekköy Yerleşkesi Shell Benzin İstasyonu Karşısı İpekköy/AMASYA
Telefonu:  0 (358) 218 17 67
Faks: 0 (358) 218 47 60
E-Posta:
Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları