Kuruluş
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı`nın 22.05.2012 tarih ve EÖB/3298/022410 sayılı yazısı ile 10.05.2012 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar sonucu Amasya Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak 2547 Sayılı Kanun`un 2880 Sayılı Kanun`la değişik 7/b-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.  
Kazanılan Derece
Ön Lisans 
Derecenin Seviyesi
Ön Lisans/5.Seviye 
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı 
Kabul ve Kayıt Şartları
Lise mezunu öğrenciler ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan aldıkları ilgili puan türüne göre yerleştirilir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Milli Eğitim Bakanlığı sağlık meslek lisesi yada genel lise mezunu olmak 
Derceye Yönelik Kurallar
Programdan ön lisans diploması ile mezun olabilmek için öğrencilerin akademik ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00 olması ve sağlık kurumlarındaki mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. 
Program Profili
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli yöntem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmek. 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dönem içerisinde bir kez vize sınavı (1. yazılı ara sınav) bir kez de final sınavı (yazılı dönem sonu sınavı) yapılmaktadır. Vize % 40 final ise % 60 oranında geçme notunu etkilemektedir.
Mezuniyet Şartları
Eğitim öğretim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup; programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 2 yıllık teorik ve uygulamalı (toplam 120 AKTS) öğrenimi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Fizyoterapi Programı`ndan mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Sağlık sektöründe hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarında, üniversitelerde, rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması ile YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda, kendi alanları ile ilgili diğer üniversitelerin, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (lisans programları) başvurabilir ve dikey geçiş yapabilirler. 
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi İpekköy Yerleşkesi Shell Benzin İstasyonu Karşısı İpekköy/AMASYA
Telefonu:  0 (358) 240 00 17- 16
Faks: 0 (358) 240 00 26
E-Posta:
Web Adresi: www. amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları