Kuruluş: 

  Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek için, 1975-1976 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı olarak Ticaret Meslek Lisesi binasında eğitim ve öğretime başlamıştır. 1982 Yılında 2547 Sayılı Kanunla Yüksek Öğretim Kurumları arasına alınarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi`ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuz, 1992-1993 eğitim ve öğretim yılı başına kadar Eğitim Fakültesi ile aynı binada hizmetlerini sürdürmüş, bu tarihten itibaren kendi bağımsız binalarına taşınmıştır. Tekstil Teknolojisi Programı MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi (METEP) kapsamında 2002 yılında Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde açılmış olup 2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır. 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla birlikte Yüksekokulumuz Amasya Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında hazırlanan yeni programlar doğrultusunda Giyim Üretim Teknolojisi Programı olarak eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.

 

Kazanılan Derece: 
  5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı  amaçlayan bir ön lisans programıdır. Öğrenim süresi iki yıl olup, mezun olan öğrenciye Giyim Üretim Teknolojisi Programında ön lisans diploması verilmektedir.
Derecenin Seviyesi
  Ön lisans
Çalışma Şekli
  Giyim Üretim Teknolojisi Programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
Kabul ve Kayıt Şartları
  YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
  
Dereceye Yönelik Kurallar
 
Program Profili
  
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
    
Mezuniyet Şartları
  Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
Mezunların İstihdam Profilleri
  Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Derisektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
  Öğrencilerimiz DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile hazır giyim öğretmenliği, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, tekstil, tekstil mühendisliği, tekstil öğretmenliği, tekstil terbiye öğretmenliği alanları tercih edebileceklerdir. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültesi iktisat ve işletme bölümlerine de doğrudan kayıt yaptırabilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Şeyhcui Mah. Yağmur Köyü Yolu Üzeri Amasya
Telefonu: 0 (358) 252 52 12
Faks       : 0 (358) 252 52 17
E-Posta : teknik.myo@amasya.edu.tr
Web Adresi: teknikbilimlermyo
    
Bölüm Ortakları