Kuruluş
Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek için, 1975-1976 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı olarak Ticaret Meslek Lisesi binasında eğitim ve öğretime başlanmıştır. 1982 Yılında 2547 Sayılı Kanunla Yüksek Öğretim Kurumları arasına alınarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi`ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuz, 1992-1993 eğitim ve öğretim yılı başına kadar Eğitim Fakültesi ile aynı binada hizmetlerini sürdürmüş, bu tarihten itibaren kendi bağımsız binalarına taşınmıştır. 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla birlikte Amasya Üniversitesi`ne bağlanan okulumuz, Amasya Meslek Yüksekokulu`nun Yükseköğretim Kurulu`nun 12.07.2012 tarihli kararıyla iki ayrı meslek yüksekokuluna dönüştürülmesi neticesinde Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretim hizmetlerini devam ettirmektedir. Makine Programı’da 2006-2007 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir.
Kazanılan Derece
Program mezunların Makine Teknikeri ünvanlı diploma verilmektedir. 
    Derecenin Seviyesi
Ön lisans
Çalışma Şekli
Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları

1. Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak

2. Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) yeterli puanı almak 

Öncel Eğitim Tanımlaması
Türk Yüksek Öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi`nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için her öğrenim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu dersteki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar bu dersten muaf olurlar.
Derceye Yönelik Kurallar
Makine alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir.
Program Profili
Makine Programı ile makine imalat sektöründeki firmaların ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gereksinimlerini karşılayabilecek ölçüde kaliteli eğitim-öğretim verilerek, öğrencilerin bu sektörde istihdam edilmesi amaçlanmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az % 70`ine, uygulamalı derslerin en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Başarısız olan öğrenciler dersi tekrar alırlar.       
Mezuniyet Şartları
Programı başarıyla tamamlamak için, programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. 
Mezunların İstihdam Profilleri
Bu programdan mezun olan öğrenciler “Makine Teknikeri" unvanı alarak makine imalat sektöründe mal/hizmet üreten firmalarda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda, yönetici/mühendis ile işçi arasında nitelikli eleman olarak çalışma imkânı bulmaktadırlar. Makine imalatı yapan ve makine satış hizmeti veren firmalarda, talaşlı imalat, teknik büro, arge ve tasarım, işletmelerin bakım onarım, servis, montaj vb. birimlerde iş bulma imkânına sahiptirler. Kendilerine ait tamir ve bakım servisi kurabilme imkanları da vardır. Ayrıca makine sektörü ile yakından ilişkili olan otomotiv, gıda ve kimya sektöründe de istihdam edilebilmektedirler. Diğer yandan doğalgaz, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, iklimlendirme ve soğutma sistemleri gibi mekanik tesisat bilgisi gerektiren alanlara ilişkin kurum ve kuruluşlarda da iş bulma imkanı mevcuttur. 
   
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun öğrenciler dikey geçiş sınavı (DGS) ile mühendislik fakülteleri ve teknoloji fakültelerinin;Makine Mühendisliği,İmalat Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres: Şeyhcui Mah. Kemal Nehrozoğlu Cad. No:92/B Merkez/AMASYA
Telefonu: 0 (358) 252 52 12
Faks       : 0 (358) 252 52 17
E-Posta : teknik.myo@amasya.edu.tr
Web Adresi: http://teknik.amasya.edu.tr
 
Bölüm Ortakları