Kuruluş
     Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek için, 1975-1976 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı olarak Ticaret Meslek Lisesi binasında eğitim ve öğretime başlanmıştır. 1982 Yılında 2547 Sayılı Kanunla Yüksek Öğretim Kurumları arasına alınarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi`ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuz, 1992-1993 eğitim ve öğretim yılı başına kadar Eğitim Fakültesi ile aynı binada hizmetlerini sürdürmüş, bu tarihten itibaren kendi bağımsız binalarına taşınmıştır. 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla birlikte Amasya Üniversitesi`ne bağlanan okulumuz, Amasya Meslek Yüksekokulu`nun Yükseköğretim Kurulu`nun 12.07.2012 tarihli kararıyla iki ayrı meslek yüksekokuluna dönüştürülmesi neticesinde Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretim hizmetlerini devam ettirmektedir.
Kazanılan Derece
       Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Önlisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi
 Önlisans
Çalışma Şekli
 Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
1)  Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak
2)  Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) yeterli puanı almak
Öncel Eğitim Tanımlaması
   Türk yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi`nin tüm programlarında öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu
Derceye Yönelik Kurallar
      Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
Program Profili
   Mekatronik yapı elemanları, mekanik sistemler, mekanik sistemin tasarımı, elektronik sistemler, otomasyon sistemler, informatik sistemler, proses sistemleri, mekatronik sistemler ve tasarımı vb. konularda eğitim verilen Mekatronik Programı ile sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
     Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten 100 puan üzerinden 60 puan alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.Bütünleme sınavı sonunda başarısız olan öğrenciler dersi tekrar alırlar
Mezuniyet Şartları
      Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
Mezunların İstihdam Profilleri
    Mezun olan öğrencilerimiz almış oldukları her bir meslek dersi için uzmanlaşıp, gerek kamu  gerekse de özel sektörde ; ses sistemleri, salon, stüdyo ve meydanların seslendirilmesi, teknik servisler, bakım-onarım birimleri,elektrik-elektronik montaj ve demontaj işleri, mikrokontrolör programlama, güç elektroniği, elektrik-elektronik cihaz imalat fabrikaları, elektronik tasarım büroları, kontrol sistemleri, güvenlik sistemleri alanlarında çalışabilecekleri gibi, kendi işlerini de kurabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 

Mekatronik Programını bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı`nda başarılı oldukları takdirde;

Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,Elektrik Mühendisliği,Elektrik Öğretmenliği,Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Enerji Öğretmenliği,Elektronik Mühendisliği,Elektronik Öğretmenliği,Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği,Havacılık Elektrik ve Elektroniği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler

İletişim Bilgileri
Adresi:Adresi: Şeyhcui Mah. Yağmur Köyü Yolu Üzeri Amasya
Telefonu:  0 (358) 252 52 12
Faks: 0 (358) 252 52 17
E-Posta:teknik.myo@amasya.edu.tr
Web Adresi:teknikbilimlermyo
    
Bölüm Ortakları