Kuruluş

 Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek için, 1975-1976 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı olarak Ticaret Meslek Lisesi binasında eğitim ve öğretime başlanmıştır. 1982 Yılında 2547 Sayılı Kanunla Yüksek Öğretim Kurumları arasına alınarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi`ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuz, 1992-1993 eğitim ve öğretim yılı başına kadar Eğitim Fakültesi ile aynı binada hizmetlerini sürdürmüş, bu tarihten itibaren kendi bağımsız binalarına taşınmıştır. 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla birlikte Amasya Üniversitesi`ne bağlanan okulumuz, Amasya Meslek Yüksekokulu`nun Yükseköğretim Kurulu`nun 12.07.2012 tarihli kararıyla iki ayrı meslek yüksekokuluna dönüştürülmesi neticesinde Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretim hizmetlerini devam ettirmektedir.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı ise 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren öğrenci alımı yapmaktadır.

Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Önlisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi
 Önlisans
Çalışma Şekli
 Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
1)  Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak
2)  Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) yeterli puanı almak
Öncel Eğitim Tanımlaması
Türk yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi`nin tüm programlarında öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.
Derceye Yönelik Kurallar
 Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.
Program Profili
 Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunun öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi çevresine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, kamu ve özel sağlık kurumları (hastane, tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, teşhis  merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi vb), sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumları, sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar (Kızılay Genel Müdürlüğü), ilaç ve tıbbi sarf malzeme şirketleri, sağlık alanındaki bilgi/bilişim şirketleri, basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri olmak üzere birçok kurum, kuruluş ve işletmelerde sorumluluk üstlenebilecek, çalışma bilincine sahip, yeni teknolojileri anlama ve mevcut problemlere uygulama becerisi olan nitelikli ve alanında uzman ara eleman yetiştirmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Başarısız olan öğrenciler ya da devamsızlıktan kalan öğrenciler dersi tekrar almakla yükümlüdür.  Bütünleme sınav notu final notu yerine geçer.
Mezuniyet Şartları
Öğrencinin programdan başarıyla mezun olabilesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerden her yılın sonunda 20 iş günü olmak üzere toplam 40 iş günü endüstriye dayalı eğitim (staj) yapmaları ve staj sonu mülakatında başarılı olmaları beklenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, kamu ve özel sağlık kurumları (hastane, tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, teşhis  merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi vb), sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumları, sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar (Kızılay Genel Müdürlüğü), ilaç ve tıbbi sarf malzeme şirketleri, sağlık alanındaki bilgi/bilişim şirketleri, basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri olmak üzere birçok kurum, kuruluş ve işletmelerde çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş

 Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından yeterli not almaları durumunda aşağıdaki lisans programlarını tercih edebilirler.

 • Bilgisayar ve Enformatik
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Fizik
 • İstatistik
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

 

İletişim Bilgileri

Adresi: Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Şeyhcui Mah. Yağmur Köyü Yolu Üzeri Amasya

Telefonu:0358 211 50 05
Faks:
E-Posta: teknik.myo@amasya.edu.tr

Web Adresi: http://teknik.amasya.edu.tr/bolumler/bilgisayar-teknolojileri-bolumu/saglik-bilgi-sistemleri-teknikerligi

    
Bölüm Ortakları