Kuruluş
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Reklâmcılık Programı  …/…/… tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu`nda alınan karar gereği Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne bağlı olarak 2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılında öğrencilere eğitim vermeye başlayacaktır/başlamıştır.
Kazanılan Derece

Programda mevcut olan ve toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tamamını başarıyla tamamlayan ve 100 zerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Reklâmcılık alanında Ön Lisans derecesi alırlar.

    Derecenin Seviyesi
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Reklamcılık alanında ön lisans derecesi (Associate Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
Çalışma Şekli
Reklamcılık Programı tam zamanlıdır. 
Kabul ve Kayıt Şartları

Reklâmcılık programına öğrenci kabulü;

1. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndan (YGS) yeterli puanı alarak gerekleştirilmektedir.

2. Branş ile ilintili meslek liselerinin mezunları da Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, ÖSYM tarafından sınavsız olarak bölüme yerleştirilmek suretiyle kayıt yaptırabilmektedirler.

3. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonular1yla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir. (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi)

 

Öncel Eğitim Tanımlaması

Türk Yüksek Öğretim kurullarında öncel öğrenimin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi’nin tüm programlarında öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programımızın eğitim planında yer alan İngilizce dersi için her öğrenim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterliliği sağlayabileceğini düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. Ayrıca programımız müfredatı içerisinde var olan bazı derslerin başka bir kurumdan alınan ders içeriği ile aynı olması ve öğrencilerin ilgili derslerden başarılı olmuş olma koşulunu sağlaması durumunda Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu onayı ile ilgili dersten/derslerden muaf tutulabilir.

Derceye Yönelik Kurallar

Reklamclık programında öğrenim gören öğrenciler, mezun olabilmek için 4.00 zerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına erişerek başarılı olmalıdırlar. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS 120 dir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları zorunludur.

Program Profili

Reklâmcılık programı iki yıllık bir ön lisans programını içermektedir. Reklâmcılık ön lisans programı; reklâmcılık sektörünün her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, etik değerleri özümsemiş meslek elemanları yetiştirmektedir. Program kapsamında; pazarlama, istatistik, girişimcilik, kurum ve marka kimliği, tüketici davranışları gibi derslerin yanı sıra reklâmcılık konusunda özgün çalışmaların, yaratıcı çalışmaların ve uygulanabilir kampanya planlaması, hazırlanması, yaratıcı düşünce, reklâm yazarlığı, medya planlama ve satınalma, görsel tasarım, tv reklâmcılığı, reklâm fotoğrafçılığı gibi mesleğe hazırlayan bilgilerin verildiği ders ve uygulamalar yer almaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavını geçmek zorundadırlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların dışında, tarih belirtilmeden küçük sınavlar da (quiz) yapılabilir.

Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan ders izlencelerinde belirtilir. Final sınavları, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav notu, final sınavı notu ile dönem içinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı yapılmayacak olan dersler, Bölüm Başkanı ve Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenerek ilan edilir. Bu derslere ait dönem sonu başarı notları, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri çalışmalara göre belirlenir.

Dönem sonu başarı notları, başarı değerlendirme ölçütleri ile birlikte ilgili öğretim üyesi/görevlisi tarafından Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim edilir.


Notlandırma esasları ve başarı koşulları

Öğretim elemanları, derslerine kayıt olan her öğrenciyi T.C. Amasya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını; DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu başarısız öğrenciler için takdir edilir.

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak belirlenir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıdadır. Aşağıdaki tabloda, Yarıyıl ders notunun harf olarak, puan karşılığı ve katsayısı verilmektedir.

Puan Karşılığı

Yarıyıl Ders Notu (Harf)

Katsayı

90-100

AA

4.0

80-89

BA

3.5

70-79

BB

3.0

60-69

CB

2.5

50-59

CC

2.0

40-49

DC

1.5

30-39

DD

1.0

0-29

F

0

Ders Tekrarı

Bir dersten başarısız olarak (F),  Devamsız (F1) notlarından birini alarak başarısız olan öğrenciler ile bir derse kayıt olduktan sonra o dersten çekilen öğrenciler, F1 olan dersi açıldığı ilk yarıyılda almak ve derse devam koşullarını yerine getirmek zorundadırlar.

 Dönem Tekrarı

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 2.00 olmayan mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, daha önce CC’den daha düşük bir not ile geçtikleri ders(ler)i, not ortalaması 2.00 oluncaya dek tekrar alırlar.

 

Başarılı Öğrenciler

Bir dönem sonunda en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler başarılı olarak kabul edilirler. En az normal ders yükü kadar ders alarak dönem sonunda 3.00-3.49 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Onur Öğrencisi”, 3.50-4.00 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak değerlendirilirler.

Mezuniyet Şartları

Kayıt oldukları Ön Lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere kayıt yaptırarak bu dersleri başarmış, T.C. Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve Genel Ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış olarak mezun durumunda sayılırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Reklamcılık programı öğrencileri sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek bir donanıma sahip olarak özel firmaların reklam departmanlarında veya kurumsal iletişim departmanlarında, basın kuruluşlarında, reklam ajanslarında görev yapabilmektedirler. Ayrıca KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamu kuruluşlarında kendi alanlarında açılan pozisyonlara başvuru yapabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde yapmış oldukları tercihlere göre lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavına girmeden Açık Öğretim Fakültesine de dikey geçiş yapabilmektedirler.

İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Şeyhcüi Mah. Yağmur Köyü Yolu Üzeri Amasya
Telefonu:0 (358) 252 62 00
Faks:0 (358) 252 62 11

E-Posta:sosyal.myo@amasya.edu.tr

          

   
Web Adresi:www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları