Kuruluş

     AMASYA ÜNİVERSİTESİ

                                                           SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
                                                      MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

                                                            

Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek için, 1975-1976 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı olarak Ticaret Meslek Lisesi binasında eğitim ve öğretime başlanmıştır. 1982 Yılında 2547 Sayılı Kanunla Yüksek Öğretim Kurumları arasına alınarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi`ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuz, 1992-1993 eğitim ve öğretim yılı başına kadar Eğitim Fakültesi ile aynı binada hizmetlerini sürdürmüş, bu tarihten itibaren kendi bağımsız binalarına taşınmıştır. 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla birlikte Amasya Üniversitesi`ne bağlanan okulumuz, Amasya Meslek Yüksekokulu`nun Yükseköğretim Kurulu`nun 12.07.2012 tarihli kararıyla iki ayrı meslek yüksekokuluna dönüştürülmesi neticesinde Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretim hizmetlerini devam ettirmektedir.

Amasya Üniversitesi Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 7 programda yaklaşık olarak 1390 öğrencisi ile Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Meslek Yüksekokulunda her eğitim öğretim döneminde kendi kadrosunda bulunan 23 öğretim elemanı ve 11 idari personel ile bu faaliyet sürdürülmekte olup, bir adet dil laboratuarı, 1 adet bilgisayar laboratuarı , Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kampusu içerisinde bir adet futbol sahası, bir adet basketbol sahası ve bir adet de voleybol sahası bulunmaktadır.

Kazanılan Derece
   Ön Lisans (Meslek Elemanı)
    Derecenin Seviyesi
 Lise eğitiminden sonra 2 yıl.
Çalışma Şekli
  Normal ve İkili Öğretim
Kabul ve Kayıt Şartları

Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak

Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) yeterli puanı almak ve ÖSYM tarafından yerleştirmek.

Öncel Eğitim Tanımlaması
  Programa sınavsız ve sınavla öğrenci alınabilmektedir. Sınavsız geçişten yararlanabilmesi için Ticaret Lisesi mezunu olmak. Sınavla yerleşmek için en az bir lise mezunu olamak, YGS sınav sonucunda OSYM tarafından yeterli puan alarak yerleştirilmek.
Derceye Yönelik Kurallar
 Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ,4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve iki seferde ayrı ayrı 30`ar iş günü staj eğitimini tamamlamak.
Program Profili
  Programın bünyesinde, 2 adet bilgisayar, 1 adet dil,  mevcuttur.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
    Öğrenciler bir ara sınav, ödev, final ve bütünlemeden oluşan bir değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar. Ara sınavın %40, final veya bütünlemenin %60 başarı notunu belirlemektedir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Geçme notu 60`dır. Muhasebe programında dersin uygulama ve teorik yapısına göre ara ve final sınavlar belli oranda uygulamalı yapılabilmektedir.
Mezuniyet Şartları
 Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ,4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve iki seferde ayrı ayrı 30`ar iş günü staj eğitimini tamamlamak.
Mezunların İstihdam Profilleri
   Tüm Muhasebe Büroları
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. Üst dereceleri geçişte örgün eğitimde DGS sınavına girp yerleştirilmesi gerekir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim fakültesi ilgili bölümlerine ise 3. sınıfa doğrudan geçiş yapabilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: AMASYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Telefonu: +903582526200
Faks: +903582526211
E-Posta:
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları