Kuruluş
  Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılında eğitim vermeye başlamıştır
Kazanılan Derece
   Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Pazarlama alanında ön lisans derecesi (Associate Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
    Derecenin Seviyesi
 Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Pazarlama alanında ön lisans derecesi (Associate Degree) almaya hak kazanmaktadırlar
Çalışma Şekli
  Pazarlama Programı tam zamanlı bir programdır.
Kabul ve Kayıt Şartları
 

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYM tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

 

Öncel Eğitim Tanımlaması
  T.C. Amasya Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, belirli yönetmelikler çerçevesinde bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Yüksekokulumuzda verilen dersin içeriğine uygun olduğu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından onaylanması halinde, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Derceye Yönelik Kurallar
 Bu programda öğrenim gören öğrenciler, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına erişerek başarılı olmalıdırlar. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS 120’dir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları zorunludur.
Program Profili
    Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programının amacı; bilimsel yöntemler ışığında nitelikli, mesleki bilgi ve mesleki yabancı dil ile donanımlı, sorumluluk taşıyabilen, sorunlara kolayca çözüm üretebilen özgüveni tam, iş ahlakına sahip, değişimlere ve gelişmelere açık, sektörün ve toplumun ihtiyaç duyduğu kalitede eğitimli bireyleri yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
    

Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavını geçmek zorundadırlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların dışında, tarih belirtilmeden küçük sınavlar da (quiz) yapılabilir.

Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan ders izlencelerinde belirtilir. Final sınavları, MYO tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav notu, final sınavı notu ile dönem içinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı yapılmayacak olan dersler, Bölüm Başkanı ve MYO Müdürlüğü tarafından belirlenerek ilan edilir. Bu derslere ait dönem sonu başarı notları, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri çalışmalara göre belirlenir.

Dönem sonu başarı notları, başarı değerlendirme ölçütleri ile birlikte ilgili öğretim üyesi/görevlisi tarafından MYO Müdürlüğü’ne teslim edilir.

Notlandırma esasları ve başarı koşulları

Öğretim elemanları, derslerine kayıt olan her öğrenciyi T.C. Amasya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını; DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu başarısız öğrenciler için takdir edilir.

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak belirlenir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıdadır. Aşağıdaki tabloda, Yarıyıl ders notunun harf olarak, puan karşılığı ve katsayısı verilmektedir.

Puan Karşılığı

Yarıyıl Ders Notu (Harf)

Katsayı

90-100

AA

4.0

80-89

BA

3.5

70-79

BB

3.0

60-69

CB

2.5

50-59

CC

2.0

40-49

DC

1.5

30-39

DD

1.0

0-29

F

0

Ders Tekrarı

Bir dersten başarısız olarak (F),  Devamsız (F1) notlarından birini alarak başarısız olan öğrenciler ile bir derse kayıt olduktan sonra o dersten çekilen öğrenciler, o dersi açıldığı ilk yarıyılda almak ve derse devam koşullarını yerine getirmek zorundadır.

Dönem Tekrarı

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 2.00 olmayan mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, daha önce CC’den daha düşük bir not ile geçtikleri ders(ler)i, not ortalaması 2.00 oluncaya dek tekrar alırlar.

Başarılı Öğrenciler

Bir dönem sonunda en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler başarılı olarak kabul edilirler. En az normal ders yükü kadar ders alarak dönem sonunda 3.00-3.49 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Onur Öğrencisi”, 3.50-4.00 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak değerlendirilirler.

Mezuniyet Şartları
 Kayıt oldukları Ön Lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve Genel Ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış olarak mezun durumunda sayılırlar
Mezunların İstihdam Profilleri
    Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren birçok kurumun reklam halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi departmanlarında ya da reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
  Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yağmur Köyü Yolu üzeri AMASYA
Telefonu: 0.358.252 62 01
Faks: 0.358.252 62 11
E-Posta:sosyal.myo@amasya.edu.tr
Web Adresi:www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları