Kuruluş
 

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİĞİ BÖLÜMÜ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI  PROGRAMI 

 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı adı ile 1991-1992 eğitim ve öğretim yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksek Okulunda eğitimini sürdürmüştür.. 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla birlikte Amasya Üniversitesi`ne bağlanan okulumuz, Amasya Meslek Yüksekokulu`nun Yükseköğretim Kurulu`nun 12.07.2012 tarihli kararıyla iki ayrı Meslek Yüksekokuluna dönüştürülmesi neticesinde Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretim hizmetlerini devam ettirmektedir. Bu tarihten itibaren bölümümüzün adı Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı olarak eğitimine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Ön Lisans (Meslek Elemanı)
    Derecenin Seviyesi
Lise eğitiminden sonra 2 yıl.
Çalışma Şekli
Normal ve İkili Öğretim
Kabul ve Kayıt Şartları
Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak
Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) yeterli puanı almak ve ÖSYM tarafından yerleştirmek
Öncel Eğitim Tanımlaması
Programa sınavsız ve sınavla öğrenci alınabilmektedir. Sınavsız geçişten yararlanabilmesi için Büro Yönetimi ve Sekreterlik mezunu olmak. Sınavla yerleşmek için en az bir lise mezunu olmak, YGS sınav sonucunda OSYM tarafından yeterli puan alarak yerleştirilmek.
Derceye Yönelik Kurallar
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ,4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve iki seferde ayrı ayrı 30`ar iş günü staj eğitimini tamamlamak.
Program Profili
Büronun ve Yöneticinin haberleşmesini etkin kılan, yazışmaları yapan, toplantıları organize eden, büro teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan ve büronun yönetimini gerçekleştiren, yeniliklere, gelişmelere açık kişiler yetiştirmektedir. Programın bünyesinde, 2 adet bilgisayar, 1 adet dil laboratuvarı  mevcuttur.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler bir ara sınav, ödev, final ve bütünlemeden oluşan bir değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar. Ara sınavın %40, final veya bütünlemenin %60 başarı notunu belirlemektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Geçme notu 60`dır. Aşaçılık programında dersin uygulama ve teorik yapısına göre ara ve final sınavlar belli oranda uygulamalı yapılabilmektedir.
Mezuniyet Şartları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ,4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve iki seferde ayrı ayrı 30`ar iş günü staj eğitimini tamamlamak.
Mezunların İstihdam Profilleri
Özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olan öğrencilere ÖSYM tarafından uygulanan dikey geçiş sınav (DGS) ile alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilme imkânı sağlanmıştır. Meslek yüksekokulu mezunları, dikey geçiş için örgün lisans programlarına başvurabileceği gibi açıköğretim lisans programlarına da başvurabilirler. Burada herhangi bir sınırlama olmayıp açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen adayların DGS`ye girmelerine gerek yoktur. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim fakültesi ilgili bölümlerine ise 3. sınıfa doğrudan geçiş yapabilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi:Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Telefonu:0358 252 62 00
Faks:0358 252 62 11
E-Posta:
Web Adresi:www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları