Kuruluş
  01.11.1990
Kazanılan Derece
  İnşaat Teknikeri 
Derecenin Seviyesi
  Önlisans
Çalışma Şekli
  Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
  1. Lise ve dengi okul diploması, 2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)`den yeterli puan
Öncel Eğitim Tanımlaması
Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi`nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar
Yapı Denetimi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için (İnşaat Teknikeri unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 
a) Müfredattaki bütün dersler için en az 60 puan ortalamasını yakalayarak 130 AKTS/106 Kredi değerindeki derslerin tamamını başarı ile tamamlamak, derslere devam zorunluluğunu yerine getirmek.
c) 30 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı iş yerinde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak.
Program Profili
Yapı Denetimi Programı hızla gelişen şehirleşmeyle birlikte toplum ihtiyaçlarına yönelik her türlü yapının tasarımı, inşaatı ve kontrolü üzerine eğitim veren bir programdır. Yapı Denetimi, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan; mekanik, hidrolik, geoteknik, ulaştırma, yapı malzemeleri ve yapım yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde genel bilgilerin verildiği teknik bir disiplindir. Programımızın ana hedefi; bilim ve teknolojiyi takip eden, gelişen teknolojiye uygun olarak aldığı eğitimi pratiğe aktarabilecek kalitede teknik elemanlar yetiştirerek ülkemize kazandırmaktır. Bu amaçla programımızda teorik bilgilerin yanında pratik bilgilere de önem verilmekte, ayrıca uygulama alanında kullanılan birçok teknik yazılım programı (SAP2000, IDESTATİK, AUTOCAD gibi) ve ilgili yapım yönetmelikleri de öğretilmektedir. Yapı Denetimi programından mezun olan öğrenciler inşaat sektöründeki özel mühendislik-mimarlık bürolarında, inşaat şirketlerinde, yapı denetimi veya müşavirlik firmalarında, kamu sektöründe (DSİ, KGM, Belediyeler vb.) teknik eleman olarak istihdam edilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınava (vize), gerekliyse yarıyıl içi çalışmaya (proje, sunum, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına (final sınavı) tabi tutulurlar. Başarı notuna; ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavından (final sınavından) en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girilebilmesi için devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartı aranır. Ara sınavın %40`ı ve yarıyıl sonu sınavının %60`ı alınarak hesaplanan başarı notunun en az 60 olması ve devam zorunluluğunun yerine getirilmesi durumunda öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler her yarıyılın sonunda başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavından aldıkları not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Şartları
Programda mevcut olan toplam 130 AKTS / 106 Kredi karşılığındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, derslere devam zorunluluğunu yerine getiren, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, 1. sınıf sonundaki toplam 30 iş günü mesleki stajını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yapı Denetimi alanında ön lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
İnşaat teknikerleri; her türlü konut, otel, hastane, AVM, baraj, yol veya havalimanı gibi çeşitli yapıların tasarımı, yapımı veya kontrolü alanlarında teknik eleman olarak istihdam edilmektedirler. Bu doğrultuda mezunlarımızın çalışma alanı özel mühendislik-mimarlık büroları, inşaat şirketleri, yapı denetimi veya müşavirlik firmaları, kamu sektörü (DSİ, KGM, Belediyeler vb.) gibi geniş bir alanı kapsamaktadır. 
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık alanlarındaki lisans programlarına yerleşebilmektedirler.
İletişim Bilgileri
Adres: Sofular Mahallesi Kolordu Sokak No:27/A 05300 Merzifon/Amasya
Telefonu: 0 (358) 513 51 03
Faks: 0 (358) 513 51 04
E-Posta: merzifonmyo@amasya.edu.tr
Web Adresi: https://www.amasya.edu.tr/   / https://merzifonmyo.amasya.edu.tr/