Kuruluş
Basın ve Yayıncılık Programı, Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü altında 2014 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
 Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Önlisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi
 Önlisans
Çalışma Şekli
 Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
Bölüme ÖSYM tarafından yapılan YGS-3 puanı ile kayıt yapılabilir. Ayrıca, Bölümümüzle ilgili Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler.
Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
 Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Amasya Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Derceye Yönelik Kurallar
 Öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; Müfredattaki bütün dersleri en az 60 not ortalaması ile geçmiş olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve 60 günlük zorunlu stajı tamamlamış olmaktır
Program Profili
 Öğrencilerimiz Görsel, İşitsel ve Sosyal Medya alanlarında bilgilerle donatılır. Ayrıca, öğrencilerin akademik düzeyde temel bilgilerle donatılması esastır. 
2 yıllık ön lisans eğitimin ardından öğrencilerimiz dilerlerse Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimlerini 4 yıllık lisans programına tamamlayabilirler. Öğrencilerimizin Açık Öğretim’e doğrudan devam edebilme hakları da mevcuttur. Öğrencilerimiz hem okurken hem de mezun olur olmaz iş bulabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Ortalamanın 60 olması koşulu ile, öğrenci o dersten başarılı kabul edilir. Öğrencinin başarısız olması durumunda Bütünleme hakkı vardır. 
Mezuniyet Şartları
 4 dönem sonunda 120 AKTS`yi tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, 60 günlük meslek stajının yapılması mezuniyet için şarttır.
Mezunların İstihdam Profilleri
 Okulumuzda aldıkları eğitim altyapısı ile medya sektörünün hemen hemen her alanında iş bulup çalışabilmektedirler. Yaygın ve yerel basın, Halkla İlişkiler, İnternet yayıncılığı, Televizyon ve Radyolar, Reklamevleri öğrencilerimizin iş olanakları ile tanıştıkları sektörlerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş sınavına girerek Fotoğraf, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı, Reklamcılık vb. alanlarda lisans eğitimlerine devam edebilirler. Ayrıca istedikleri takdirde sınava girmeden açıköğretim fakültelerinin iktisat ve işletme bölümlerine devam edebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Merzifon Meslek Yüksekokulu
Telefonu:  03585135103
Faks: 03585135104
E-Posta: akin.ay@amasya.edu.tr
Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları