Kuruluş
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı, Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü altında 2014 yılında kurulmuş ve 2014-2015 öğretim yılında örgün öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 122 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Önlisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi
Önlisans
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
Bölüme ÖSYM tarafından yapılan TYT puanı ile kayıt yapılabilir. Belirli şartlar dahilinde dikey geçiş yapabilir bunun yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Amasya Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Derceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; Müfredattaki bütün dersleri en az 60 not ortalaması ile geçmiş olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve 30 günlük zorunlu stajı tamamlamış olmaktır
Program Profili
Öğrencilerimiz havacılık sektörüne ilişkin alanlarda bilgilerle donatılır. Ayrıca, öğrencilerin akademik düzeyde temel bilgilerle donatılması esastır.
2 yıllık önlisans eğitimin ardından öğrencilerimiz dilerlerse Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimlerini 4 yıllık lisans programına tamamlayabilirler. Öğrencilerimizin Açık Öğretim’e doğrudan devam edebilme hakları da mevcuttur. Öğrencilerimiz hem okurken hem de mezun olur olmaz iş bulabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Ortalamanın 60 olması koşulu ile, öğrenci o dersten başarılı kabul edilir. Öğrencinin başarısız olması durumunda Bütünleme hakkı vardır.
Mezuniyet Şartları
4 dönem sonunda 122 AKTS`yi tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, 30 günlük meslek stajının yapılması mezuniyet için şarttır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencileri, havacılık alanında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilirler. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencileri sektörün öncü firmalarından gelen profesyonel öğretim görevlileri sayesinde teorik derslerin yanı sıra mesleğe ve sektöre ait pratik ve uygulamaya dayalı bilgiler de edinmekte, stajlarıyla eğitimlerini destekleyerek iş hayatına bir an önce atılabilmektedirler. 
Üst Derece Programlarına Geçiş
DGS Sınavı ile Havacılık Yönetimi programlarına geçiş yapılarak lisans tamamlaması yapılabilmektedir.
İletişim Bilgileri
Adresi: Merzifon Meslek Yüksekokulu
Telefonu:  03585135103
Faks: 03585135104
E-Posta: onur.capkulac@amasya.edu.tr
Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları