Kuruluş
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı olarak 01.11.1990 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Meslek Elemanı
Derecenin Seviyesi
Ön Lisans
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı 
Kabul ve Kayıt Şartları
Lys`de gerekli puanı almak ve yüksekokula kayıt olmak.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Bölümün amacı, öğrencilerin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında bir uzman olabilmeleri için gerekli temel koşulları sağlamaktır. 
Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; Müfredattaki bütün dersleri en az 60 not ortalaması ile geçmiş olmak, 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve 60 günlük zorunlu stajı tamamlamış olmaktır. 
Program Profili
Büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılan, yazışmaları yapan, toplantıları organize eden, büro teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan ve büronun yönetimini gerçekleştiren, yeniliklere, gelişmelere açık kişiler yetiştirmektedir.  
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Ortalamanın 60 olması koşulu ile, öğrenci o dersten başarılı kabul edilir. Öğrencinin başarısız olması durumunda Bütünleme hakkı vardır.   
Mezuniyet Şartları
4 dönem sonunda 120 AKTS`yi tamamlayan ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, 60 günlük meslek stajının yapılması mezuniyet için şarttır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.   
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olan öğrencilere ÖSYM tarafından uygulanan dikey geçiş sınav (DGS) ile alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilme imkânı sağlanmıştır. Meslek yüksekokulu mezunları, dikey geçiş için örgün lisans programlarına başvurabileceği gibi açıköğretim lisans programlarına da DGS`ye girerek başvurabilirler. 
İletişim Bilgileri
Adresi: Merzifon Meslek Yüksekokulu
Telefonu:03585135103
Faks:03585135104
E-Posta:basak.savas@amasya.edu.tr
Web Adresi:www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları