Kuruluş  
Pazarlama programı 01.11.1990 yılında kurulmuştur. Programın kontenjanı 40`dır.
 
Kazanılan Derece  
Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümünü başarıyla bitiren öğrencilere, ön lisans diploması ile "Pazarlama Meslek Elemanı" unvanı verilmektedir.
 
Derecenin Seviyesi:  Ön Lisans  
 
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
 
Kabul ve Kayıt Şartları  
Üniversite Giriş Sınavı`ndan (YGS) yeterli puan alan öğrenciler Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümünde eğitim ve öğretime hak kazanmaktadırlar.
 
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
 
Dereceye Yönelik Kurallar  
Öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; Müfredattaki bütün dersleri en az CC derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve 60 günlük zorunlu stajı tamamlamış olmaktır.
 
Program Profili  
Bölümün temel amacı, hem özel sektör hem de kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli Pazarlama ve Tutundurma uygulamalarına hakim, pazar koşullarını analiz edebilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.
 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Bölümde; 1 Arasınav ve1 Dönemsonu sınavı uygulanmaktadır. Arasınavın %40`si ve dönemsonu sınavının %60`si başarı notunu belirlemektedir.
 
Mezuniyet Şartları  
Mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile tamamlamak ve toplam 60 işgünü stajını tamamlamış olmaktır.
 
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bu bölümü başarıyla bitirenler şirketlerde satış elemanı, satış temsilcisi, satış yöneticisi veya halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında müşteri temsilcisi olarak görev alabilmektedirler.
 
Üst Derece Programlarına Geçiş  
DGS ile İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin veya ilgili fakültelerin bölümlerine geçiş imkanı vardır. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi`ne geçiş hakkı mevcuttur.
 
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Kolordu Sok. Sofular Mah.
Telefonu      : 03585135103
Belge Geçer   : 03585135104
 
 
Bölüm Olanakları : 
Öğrencilerin kullanabilecekleri kütüphane, kablosuz internet imkanı ile kampüste bilgiye oldukça kolay şekilde ulaşılabilmekte olup, bölüm dersleri projeksiyonlu sınıflarda işlenmektedir. Ayrıca kampüse ait sosyal hizmetler sayesinde boş vakitlerinde çeşitli aktivitelerde yer alabilme imkanları mevcuttur.