Kuruluş
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 2004 yılında açılmış ve örgün öğretime başlamıştır. İkinci öğretimi ise YÖK Başkanlığı`nın 11.03.2011 tarih ve 1638 - 011112 sayılı yazısı gereğince 2011 - 2012 güz döneminde öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
  Öğrenci, 122 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.  
 Derecenin Seviyesi
 ÖNLİSANS
Çalışma Şekli
TAM ZAMANLI  
Kabul ve Kayıt Şartları
1 - Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 
2 - YÖK`ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. 
Öncel Eğitim Tanımlaması
Türk Yüksek Öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi`nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için her öğrenim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu dersteki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar bu dersten muaf olurlar  
Derceye Yönelik Kurallar
Öğrenci, Minumum 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. 
Program Profili

Globalleşen dünyanın vazgeçilmezi haline gelen bilgisayar, internet kullanımının da artmasıyla hayatımızın her yerinde yer almaktadır. Dünyada ve Türkiye`de hızla gelişen birçok iş kolunda yazılım,veri tabanı, bilgisayar kontrolü, bilgisayar ağları ve elektronik ticaret konularında bilgisayar teknikeri ve bilgisayar programcısına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu programın amacı, güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturmak ve yazılım geliştirmek konusunda uzmanlaşan programcılar ile işletmelerin bilgisayar sistemlerinin kurulumu ve sürekliliğinin sağlanmasında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek teknikerler yetiştirmektir.

  
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Başarısız olan öğrenciler dersi tekrar alırlar, bütünleme sınavı yoktur    
Mezuniyet Şartları
Öğrenci, Minumum 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. 
Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun olan öğrenciye Bilgisayar Programcılığı  Programında ön lisans diploması verilir.

Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.

Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

   
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrenci, YÖK`ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar 
İletişim Bilgileri
Adresi:Sofular Mahallesi Kolordu Sokak No:27/A 05300 Merzifon/Amasya
Telefonu:0 (358) 513 51 03
Faks:0 (358) 513 51 04
E-Posta: ahmet.saglam@amasya.edu.tr
Web Adresi: http://amasya.edu.tr/akademik/meslek-yuksekokullar/merzifon-meslek-yuksekokulu.aspx
    
Bölüm Ortakları