Kuruluş
  Makine ve Metal Teknolojisi Bölümü, Makine Programı olarak 2011 yılında kuruldu.
Kazanılan Derece
  5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı  amaçlayan bir ön lisans programı olup, mezunları "Makine Teknikeri" unvanı alır. 
    Derecenin Seviyesi
 Önlisans
Çalışma Şekli
  Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
 YÖK`ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
  Bölümün amacı, öğrencilerin Makine Teknikerliği alanında bir uzman olabilmeleri için gerekli temel koşulları sağlamaktır.
Derceye Yönelik Kurallar
 Öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; Müfredattaki bütün dersleri en az 60 not ortalaması ile geçmiş olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve 60 günlük zorunlu stajı tamamlamış olmaktır.
Program Profili

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, endüstrinin ihtiyaç duyduğu yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan makine elemanlarının tasarımı, üretimi ve montajını yapabilecek yeteneklere sahip olması.

Endüstride çalışır durumda bulunan makinelerin bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.  

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Ortalamanın 60 olması koşulu ile, öğrenci o dersten başarılı kabul edilir. Öğrencinin başarısız olması durumunda Bütünleme hakkı vardır.  
Mezuniyet Şartları
 4 dönem sonunda 120 AKTS`yi tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, 60 günlük meslek stajının yapılması mezuniyet için şarttır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Makine İmalat sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda   istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Mezun olan öğrencilere ÖSYM tarafından uygulanan dikey geçiş sınav (DGS) ile alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilme imkânı sağlanmıştır. Meslek yüksekokulu mezunları, dikey geçiş için örgün lisans programlarına başvurabileceği gibi açıköğretim lisans programlarına da başvurabilirler. Burada herhangi bir sınırlama olmayıp açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen adayların DGS`ye girmelerine gerek yoktur.
İletişim Bilgileri
Adresi: Merzifon Meslek Yüksekokulu
Telefonu: 03585135103
Faks: 03585135104
E-Posta:
Web Adresi:www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları

Öğrencilerin hizmetinde Makine laboratuvarı ve CAD/CAM laboratuvarı mevcuttur.