Kuruluş
10.11.1990
Kazanılan Derece
Giyim Üretim Teknikeri
Derecenin Seviyesi
Ön Lisans
Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Kabul ve Kayıt Şartları

YGS 1 sınavından alınacak yeterli puan

Öncel Eğitim Tanımlaması
İlgili alanda nitelikli personel gereksinimini karşılamak
Derceye Yönelik Kurallar
Dört yarıyıl tüm dersleri başarıyla tamamlamak, 60 günlük stajını tamamlamış olmak
Program Profili
Globalleşmenin ve teknolojik gelişmelerin hızla artmasına paralel olarak, ülkemizin çoğu bölgesinde organize sanayi bölgesinin hızla gelişmesi neticesinde, üretim yapan iş yerlerinde ara teknik elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslar arası piyasada büyük rekabet gücü olan bu firmaların, nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacı hızla artmaktadır. Giyim Üretim Teknolojisi programından mezun olanların iş bulma olanaklarının yüksek olması ve kalifiye teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla bu programın önemli bir açığı kapatacağı görülmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten en az 60/100 not ortalaması alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Başarısız olan öğrencilerin dersin bütünleme sınavına katılma hakkı vardır.
Mezuniyet Şartları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.
Mezunların İstihdam Profilleri
Tekstil Konfeksiyon ve Hazır giyim üretimi yapan firmalar (Üretim, yönetim, planlama, ürün araştırma ve geliştirme, tasarım, model uygulama, kalite kontrol departmanları). Modaevleri ve sipariş üretimi yapan firmalar.
Hazır giyim ile ilgili mümessil firmalar ve danışmanlık büroları.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almalar koşuluyla tekstil alanındaki lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. Tercih yapılabilecek lisans programları ise; Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Mühendisliği, Tekstil ve Moda Tasarımı şeklindedir.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi, Merzifon Meslek Yüksekokulu, Merzifon/AMASYA
Telefonu:  3585135103
Faks: 3585135103
E-Posta: merzifonmyo@amasya.edu.tr
Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları