Kuruluş
  YÖK Başkanlığının 06.05.2010 tarih ve 2250 - 015724 sayılı yazısı gereğince açılmış olup, 11.03.2011 tarih ve 1638 - 011112 sayılı yazısı ile öğrenci alımına başlanmıştır.
Kazanılan Derece
   Öğrenci, 122 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. 2 yıl (Staj süresi dâhildir.)(Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.
    Derecenin Seviyesi
 Önlisans
Çalışma Şekli
  Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
1 - Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 
2 - YÖK`ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
   Türk Yüksek Öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi`nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için her öğrenim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu dersteki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar bu dersten muaf olurlar
Derceye Yönelik Kurallar
 Öğrenci, Minumum 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
Program Profili
  

Dünyada özellikle 1980`li yıllardan sonra, endüstriyel ürünlerin tasarım ve üretiminde köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Gelişen ve değişen dünya pazarları ve teknoloji düzeyi sonucu, endüstriyel ürünlerin nitelik ve işlevlerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Hızla gelişen teknoloji ve sürekli değişen pazar koşulları, daha ekonomik ve kaliteli ürünler isterken, müşteri beklentileri ise daha esnek ve çok işlevli ürünler yönünde gelişmiştir.

Alışılmış tasarım ve imalat teknolojileri bu amaç karşısında yetersiz kalmış, bu ihtiyacı gidermek üzere yeni kavram ve yöntemler gelişmiştir. Bunlardan birisi de mekatronik kavramıdır. Mekatronik kavramlar, özellikle tasarım ve kontrolü etkilemiş, endüstriyel teknoloji üretiminde değişikliği sebep olmuştur. Robotik teknolojilerin her alanda yaygın şekilde kullanıldığı günümüzde mekatronik, teknolojinin bir gereği ve hatta zorunluluğudur. Programdan mezun olan öğrencilerimiz "mekatronik teknikeri"  unvanı alacaklardır.

Ev teknolojilerinden ileri tıbbi cihazlara, bilgisayar kontrollü tezgâhlardan (CNC) robotlara, tesis otomasyonlarından fabrika otomasyonuna, otomotiv sektöründen gıdaya kadar oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Belirtilen sahalarda teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek uygulayacak mekatronik teknikerlerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
     Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Başarısız olan öğrenciler dersi tekrar alırlar, bütünleme sınavı yoktur
Mezuniyet Şartları
 Öğrenci, Minumum 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
Mezunların İstihdam Profilleri
   

Mezun olan öğrenciye Mekatronik Programında ön lisans diploması verilir.

Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.

Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
 Öğrenci, YÖK`ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar
İletişim Bilgileri
Telefon                             0 (358) 513 51 03
Fax 0 (358) 513 51 04
Müdüriyet 0 (358) 514 20 80
E-mail merzifonmyo@amasya.edu.tr
Adres Sofular Mahallesi Kolordu Sokak No:27/A 05300 Merzifon/Amasya
 
 
 
    
Bölüm Ortakları