Kuruluş
Eğitim- öğretim faaliyetlerine 2011-2012 akademik yılında "Tohumculuk Programı" adı altında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilmekte ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilmektedir.  
 Derecenin Seviyesi
 Ön Lisans
Çalışma Şekli
  
Kabul ve Kayıt Şartları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekmektedir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" ve "Bilgisayar" dersleri için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır. 
Derceye Yönelik Kurallar
 
Program Profili
Yüksek verim ve kalitede sertifikalı tohum üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 Amasya Üniversitesi `Sınav Yönetmeliği` ve `Amasya Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği` uygulanmaktadır.    
Mezuniyet Şartları
Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
1.Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. 2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. 3.Özel Sektör İşletmeleri: Tohum üretim işletmeleri, tohum ve zirai mücadele ilaçları bayilikleri 4.Kendi işletmeleri: Tohum üretim işletmesi ve zirai mücadele ilaçları bayiliği (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış ve sınavda başarılı olanlar) açabilirler.   
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, *DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır. 
İletişim Bilgileri
Adresi: Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:520 Suluova/AMASYA
Telefonu:0 358 417 77 95
Faks:0 358 417 77 94
E-Posta:suluovamyo@amasya.edu.t
Web Adresi:http://www.amasya.edu.tr/akademik/meslek-yuksekokullar/suluova-meslek-yuksekokulu.aspx
    
Bölüm Ortakları