Kuruluş
 Eğitim - öğretim faaliyetlerine 2012-2013   akademik yılında ` Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı ` adı altında başlamıştır.
Kazanılan Derece
 Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Gıda Teknikeri ön lisans derecesi verilecektir.
    Derecenin Seviyesi
Ön lisans
Çalışma Şekli
  
Kabul ve Kayıt Şartları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM ‘nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanında yeterli puanı almış olmak.
Öncel Eğitim Tanımlaması
  

Amasya Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Derceye Yönelik Kurallar
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
  

Zorunlu dersler Gıda İşleme Bölümünü  temel bilim ve  teme alan dersleri olmak üzere gruplandırılmıştır. Gıda teknikerliği donanımının kazanılmasında gerekli olan ekonomi, yabancı dil, bilgisayar gibi destek dersleri de programda yer almaktadır. Zorunlu derslere ek olarak programda teknik ve teknik olmayan uygulamalı dersler de bulunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır  
Mezuniyet Şartları
 

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Mezunların İstihdam Profilleri
 Gıda Teknikerleri gıda alanlarındaki tüm özel sektör işletmelerinde, kamu kuruluşlarında ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın, İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüsü, Kalkınma Ajansları, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri , Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Üretme Çiftlikleri, Üniversiteler, Laboratuavarlarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Okulumuzun Gıda işleme bölümünün alt programları olan Gıda Teknolojisi (I. ve II. Öğretim), Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrol Analiz programlarından mezun olacak öğrencilerimiz ‘‘ön lisans’’ diplomasını alarak Gıda teknikeri unvanına sahip olurlar. Bu programlardan mezun olan öğrencilerimiz DGS ile Gıda Mühendisliği Bölümü, Beslenme Diyetetik Bölümü, Bitki Koruma, Gıda Teknolojisi, Kimya ve  Süt Teknolojisi Bölümlerine geçiş yapabilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: SULUOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
Telefonu: 0358 4177795
Faks: 0358 4177794
E-Posta:suluovamyo@amasya.edu.tr
Web Adresi:http://www.amasya.edu.tr/akademik/meslek-yuksekokullar/suluova-meslek-yuksekokulu.aspx
    
Bölüm Ortakları