Kuruluş
  Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu’nda 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Programı eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
   Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Laborant ve Veteriner Sağlık alanında önlisans derecesine sahip olunur. Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri unvanını kazanırlar.
    Derecenin Seviyesi
 Ön Lisans
Çalışma Şekli
  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
 Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.Ayrıca Veteriner sağlık meslek liselerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
 
Derceye Yönelik Kurallar
 
Program Profili
  Laborant ve Veteriner Sağlık programının amacı hayvan sağlığı ve laboratuar konusunda teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış teknik eleman yetiştirmektir
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
   Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı notu, ara sınav
notunun %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınavından alınan notun %60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkacak buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu sınavı notunun en az 50, başarı notunun en az 60 olması zorunludur. Azami öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin devam şartını yerine  getirerek girmiş oldukları yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınavları ile tek ders sınavlarında 100 üzerinden 60 not ve üzeri  alan öğrenci başarılı sayılır.
Mezuniyet Şartları
 Laborant ve Veteriner Sağlık alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. 
Mezunların İstihdam Profilleri
   

Devlete ait Tıbbi tahlil laboratuarları (KPSS ile)

Özel Veteriner Klinikleri, poliklinikleri

Özel Tıbbi tahlil labotatuvarları

İlaç, aşı, serum ve sağlık araç-gereç üretimi yapan firmalarda,

Hayvan hastanelerinde,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde(KPSS ile),

Hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmelerde,

Yem fabrikalarında,

Gıda ve Yem kalite kontrol laboratuarlarında,

Hayvan yetiştiricileri birliklerinde,

Hayvancılık danışmanlık bürolarında,

Gıda üretimi yapan işletmelerde gıda üretim kontrolörü olarak,

Yem katkı maddesi üreten ve pazarlayan işletmelerde,

İlaç deposu departmanlarında,

Hayvansal ürün işleyen işletmelerde çalışabilirler.

Mezun olan öğrencilerimiz kendi hayvancılık işletmelerini ve Veteriner Sağlık Kabinini de kurabilirler

Üst Derece Programlarına Geçiş
 Dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı olan öğrenciler lisans eğitimine ( Veteriner Fakültesi ve Biyoloji Bölümü) devam edebilirler
İletişim Bilgileri
Adresi:

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu

Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:520 Suluova/AMASYA

Telefonu:0 358 417 77 95
Faks:0 358 417 77 94
E-Posta:
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları