Kuruluş
Eğitim- öğretim faaliyetlerine 2012-2013 akademik yılında "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı" adı altında başlamıştır. 
Kazanılan Derece
Teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilmekte ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilmektedir.
Derecenin Seviyesi
Önlisans
Çalışma Şekli
  
Kabul ve Kayıt Şartları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekmektedir. 
Öncel Eğitim Tanımlaması
Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" dersleri için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.
Derceye Yönelik Kurallar
 
Program Profili
Dünyada ve ülkemizde hızlı gelişme gösteren Tıbbi ve aromatik sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve bu alanda var olan bilgi birikimi ile teknolojilerin karşılanması konusunda donanımlı teknik elemanlar yetiştirmektir. 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Amasya Üniversitesi `Sınav Yönetmeliği` ve `Amasya Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği` uygulanmaktadır.  
Mezuniyet Şartları
Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir. 
Mezunların İstihdam Profilleri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümünde önlisans derecesine sahip olanlar çeşitli devlet ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilirler. Temel devlet sektörü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler teknikerliğiyle alakalı olan devlet kuruluşlarıdır. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler teknikerleri tekniker ünvanlarıyla sektör içinde önemli bir role sahiptirler. Bugünün teknikerleri alanlarıyla ilgili olan yetiştiricilik, pazarlama, üretim, muhafaza, gibi sektörlerde görev alabilirler. Çeşitli tıbbi bitki türlerinin en verimli şekilde yetiştirileceği alanları belirler; tıbbi bitki üretimini, çeşitli aşamalarında denetler ve en sağlıklı ve verimli ürünün elde edilmesini sağlar .Bütün bunlar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler teknikerlerinin üretim alanında gelişen teknolojileri üretim sahalarına yansıtmasıyla mümkündür.   
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, *DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.
İletişim Bilgileri
Adresi:
Telefonu:0 358 417 77 95
Faks:0 358 417 77 94
E-Posta:suluovamyo@amasya.edu.tr
Web Adresi:http://www.amasya.edu.tr/akademik/meslek-yuksekokullar/suluova-meslek-yuksekokulu.aspx
    
Bölüm Ortakları