Kuruluş
Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 2013-2014 akademik yılında "Çevre Koruma ve Kontrol Programı" adı altında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Çevre Koruma ve Kontrol Teknikeri ön lisans derecesi verilecektir.
Derecenin Seviyesi
Ön lisans
Çalışma Şekli
Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM ‘nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanında yeterli puanı   almış olmak.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Amasya Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.
Derceye Yönelik Kurallar
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
Ülkemizin doğal zenginliklerinin korunması ve sürdürülebilirliliği konusunda uzman, çevre kirliliğine bağlı olarak hava su ve toprakta meydana gelen bozulmaları ve değişiklikleri araştırabilecek ve çevre sorunlarına çözümler üretebilecek, teorik ve uygulama bilgilerine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Amasya Üniversitesi`nin "Sınav Yönetmeliği" ve "Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği" uygulanmaktadır.
Mezuniyet Şartları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Mezunların İstihdam Profilleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı Müdürlükler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı Müdürlükler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı Müdürlükler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DSİ, Belediyeler, Üniversiteler, Hastaneler, Özel Sektör Kuruluşları, Mühendislik ve Müşavirlik Büroları, Atıksu, İçme Suyu, Hava Kirliliği, Gürültü Kirliliği vb. Alanlarda Ölçüm Yapan Özel Akredite Laboratuvarlarda, ÇED Raporu Hazırlayan ve Danışmanlık Yapan Şirketlerde, Çevre Kirliliği Analiz Cihazlarını Satan Şirketlerin Tanıtım ve Pazarlama Departmanlarında, Atık/Atıksu Oluşturan Sanayi Kuruluşlarının Çevre Birimlerinde çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında(DGS) başarılı oldukları takdirde;Çevre Mühendisliği, Biyoloji ve Kimya lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: SULUOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
Telefonu: 0358 4177795
Faks:0358 4177794
E-Posta:suluovamyo@amasya.edu.tr
Web Adresi:http://www.amasya.edu.tr/akademik/meslek-yuksekokullar/suluova-meslek-yuksekokulu.aspx
    
Bölüm Ortakları