Kuruluş 

            Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren Hasan DUMAN adlı kişi tarafından yaptırılan binasında hizmet vermeye başlamıştır. Maliye Programı (Ön Lisans) 2011-2012 tarihten itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Bölümün temel amacı, evrensel üniversite kültürüne uygun olarak, akademik kalite anlayışı çerçevesinde, iktisadi ve mali durumları bilimsel yöntemlerle inceleyen, sorgulayan, yaratıcı ve analitik düşünme yetisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

           Programda mevcut olan (toplam120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Maliye Programından ön lisans diploması verilir.

    Derecenin Seviyesi 

    Ön lisans

Çalışma Şekli 

     Tam zamanlı

Kabul ve Kayıt Şartları

 1 - Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)`ndan yeterli puanı almak.

Öncel Eğitim Tanımlaması  

         Türk Yüksek Öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi`nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için her öğrenim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu dersteki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar bu dersten muaf olurlar.

Derceye Yönelik Kurallar

          Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.
Program Profili

            Maliye programında, öğrencilerin teorik ve pratik bilgileri geliştirilerek, maliye alanında eleman yetiştirilmektir. Programda, öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel mesleki bilgilerin yanı sıra teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Bölüm öğrencileri, dört yıllık lisans eğitimleri süresince mesleki bilgi ve donanımlarını tamamlamak amacıyla maliye, ekonomi, hukuk ve muhasebe ağırlıklı dersler almaktadırlar. Bölüm mezunları genellikle kamu sektöründe istihdam edilmekle birlikte, özel sektörde özellikle muhasebe, mali müşavirlik ve diğer birçok alanda çalışma imkânına sahiptirler.

             

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme    

         Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Derslerden başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavından başarısız olan öğrenciler dersi tekrar alırlar. 

Mezuniyet Şartları

             Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri    

             Bölümümüz mezunları için iş olanakları oldukça geniştir. Bölümümüz mezunları her türlü kamu kuruluşunda kamu görevlisi olarak istihdam edilebilir, özel bankalarda ve kuruluşlarda da çeşitli pozisyonlarda görev alabilirler. Giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde mali müşavir, idari hâkim, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör olabilirler.  

Üst Derece Programlarına Geçiş

             Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçis Sınavına(DGS ) girerek 4 yıllık Lisans programına geçebilirler. Yada mezun olduktan sonra Açık öğretim Fakültesinde programlarına uygun bölümde okuyarak 4 yıllığa tamamlayabilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi:Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu Maliye Bölümü/ Programı
Telefonu:0 358 717 11 19
Faks: 0 358 717 11 07
E-Posta:
Web Adresi:www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları