Kuruluş
 Amasya Üniversitesi Rektörlük çalışmaları sonucu, Rektörlüğün Taşova Meslek Yüksekokulu açılması teklifi 23.12.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi gereğince Taşova Meslek Yüksekokulu kurulmasına karar verilmiş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.12.2010 tarih ve 6620 sayılı yazısı ile Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmiştir.

  Amasya Üniversitesi Rektörlüğünün Taşova Meslek Yüksekokulu bünyesinde program açılması konusundaki teklifi Yükseköğretim Genel Kurulu kararını beklemektedir. 
    Amasya Üniversitesi yeni açılan Taşova Meslek Yüksekokulu için 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almayı hedefleyerek adım atmaktadır.

Kazanılan Derece
 Ön Lisans 
Derecenin Seviyesi
Ön Lisans / 5. seviye
Çalışma Şekli
Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
 Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) yeterli puanı almak ve ÖSYM tarafından yerleştirilmek.
Öncel Eğitim Tanımlaması
 Milli Eğitim Bakanlığı ticaret meslek lisesi yada genel lise mezunu olmak. 
Derceye Yönelik Kurallar
 Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ,100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 30 iş günü staj eğitimini tamamlamak.
Program Profili
 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 Öğrenciler bir ara sınav, ödev, final ve bütünlemeden oluşan bir değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar. Ara sınavın %40, final veya bütünlemenin %60 başarı notunu belirlemektedir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Geçme notu 60`dır.
Mezuniyet Şartları
 Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ,100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 30 iş günü staj eğitimini tamamlamak.
Mezunların İstihdam Profilleri
 Günümüzde hemen tüm sektörler açısından iletişim büyük önem taşımaktadır. Özellikle iletişim ağında kamuya duyulan güven telgraf, posta ve kargo taşımacılığı açısından geniş iş imkânların sağlamaktadır.  Posta Hizmetleri Programı mezunları günümüzde, başta PTT kurum ve kuruluşlarında çalışmaktadır. Kamusal açıdan istihdam sağlayan programdan mezun olan öğrenciler Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında belirtilen asgari puan üzerinde almaları durumunda, başta Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı olmak üzere atanmaktadır. 

PTT Genel Müdürlüğü parasal posta gişe hizmetleri ve tebligat teslim işlemlerini devlet memurları (kamu) vasıtasıyla sunmaktadır.

 Ayrıca  Mezun olan öğrenciler özel lojistik hizmeti veren işletmelerde, depolarda ve antrepolarda çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Posta Hizmetleri ön lisans programını  başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik,  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümlerine  dikey geçiş yapabilirler.

İletişim Bilgileri
Adresi:       Taşova MYO        TAŞOVA / AMASYA
Telefonu:  0358.312 22 11 - 312 22 66
Faks:       0358.312 22 44
E-Posta:
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları