Kuruluş
Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu; 23.12.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar sonucu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı`nın 29.12.2010 tarih ve 6620 sayılı yazısı ile Amasya Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur.

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci alımına başlamıştır. 

Kazanılan Derece
 Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Önlisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi
 Önlisans
Çalışma Şekli
 Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
1) Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak
2) Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) yeterli puanı almak
Öncel Eğitim Tanımlaması

Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" ve "Bilgisayar" dersleri için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.

Ayrıca, başka bir yükseköğretim kurumda alınan dersin içeriğinin, Amasya Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. 

Derceye Yönelik Kurallar
Müfredattaki alınması gereken bütün dersleri en az 60 not ortalaması ile geçmiş olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve 30 iş günü zorunlu stajı tamamlamış olmaktır.
Program Profili
Nitelikli, insan ilişkilerini yönetebilen, müşterilere değer veren, emniyetli ulaşım için gerekli olan bütün kurallara uyma konusunda motive olmuş, acil durumlarda gerekli ilk yardım ve müdahaleleri yapma becerisine sahip, sorumluluk bilinci olan ve hizmet kalitesini prensip haline getirmiş otobüs kaptanları yetiştirmek hedeflenmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. 
Mezuniyet Şartları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ,4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 30 iş günü staj eğitimini tamamlamak.
Mezunların İstihdam Profilleri
 Mezun olan öğrenciler şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel ve kamu işletmelerinde istihdam edilmektedirler. Özellikle AB standartları bu alanda yetişmiş nitelikli personel ihtiyacını zorunlu kılmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız  Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde yapmış oldukları tercihlere göre lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
İletişim Bilgileri
Adresi:Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Doğu Mahallesi Miili Egemenlik Caddesi No:33. 05800 Taşova/Amasya
Telefonu:  0358 312 22 11  
Faks: 0358 312 22 44
E-Posta:
Web Adresi: tasovamyo.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları