HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI

 

 

1.DÖNEM

 

KODU

ADI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16 17 18

TDL101

Türk Dili-I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

AIT101

Atatürk İlk. İnk. Tarihi-I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

YDL101

Y.Dil (İngilizce-I)

0

0

0

0

0

4

0

0

 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

HIT101

Halkla İlişkiler – I

4

4

4

4

4

1

3

4

3

4

4

4

1

0

0 0 0 0

HIT103

İktisat

0

1

0

0

0

0

3

1

2

0

0

1

0

0

0 0 0 0

HIT107

Bilgi İşl. Ve Enf. Tek.– I

0

2

2

1

0

1

0

1

0

0

0

3

4

0

0 0 0 0

HIT109

Davranış Bilimleri

4

4

1

2

4

1

0

0

1

2

0

3

0

0

0 0 0 0

HIT111

Genel İşletme

2

3

1

2

2

1

4

3

2

2

2

3

0

3

3 3 3 3

 

2. DÖNEM

 

KODU

ADI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16 17 18

TDL102

Türk Dili-II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

AIT102

Atatürk İlk. İnk. Tarihi-II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

YDL102

Y.Dil (İngilizce-II)

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

HIT102

Halkla İlişkiler – II

4

4

4

4

4

1

2

4

3

4

4

4

1

0

0 0 0 0

HIT104

Pazarlama İlkeleri

3

4

2

4

2

1

4

4

2

2

4

3

0

0

0 0 0 0

HIT108

Bilgi İşl. Ve Enf. Tek.-II

4

2

2

1

1

1

0

1

0

0

0

3

4

0

0 0 0 0

HIT110

İstatistik

1

1

1

0

0

0

3

0

3

0

0

2

2

0

0 0 0 0

HIT112

Girişimcilik

0

0

0

1

3

0

0

0

3

3

3

2

2

3

3 3 3 3

 

3. DÖNEM

 

KODU

ADI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16 17 18

HIT201

İletişim ve İkna

4

4

3

4

4

0

0

2

3

3

2

4

0

0

0 0 0 0

HIT203

Reklamcılık

3

4

4

4

2

0

1

3

3

3

4

4

0

0

0 0 0 0

HIT205

H.İ. Ortam ve Araçları

4

4

4

4

4

0

0

3

3

3

4

4

2

0

0 0 0 0

HIT207

Protokol Kuralları

3

4

2

2

3

0

0

1

0

1

0

3

0

0

0 0 0 0

HIT211

Mesleki İngilizce – I

0

2

0

0

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0 0 0 0

HIT213

Temel Hukuk

2

2

1

1

2

0

0

0

0

4

0

2

0

0

0 0 0 0

HIT219

Araştırma Yöntemleri

2

2

1

1

2

0

4

2

4

2

0

4

2

0

0 0 0 0


4.DÖNEM

 

KODU

ADI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17 18

HIT202

H.İ. Uyg. Ve Örnk. Olay

4

4

3

4

3

0

0

3

3

3

3

4

0

0

0

0 0 0

HIT204

Medya Planlama

3

2

4

4

1

0

0

3

0

2

4

3

0

0

0

0 0 0

HIT208

İnsan Kaynakları Yön.

3

2

1

2

1

0

0

1

0

1

0

3

0

0

0

0 0 0

HIT214

Kurum ve Marka Kimliği

4

3

4

3

2

0

0

3

2

2

2

4

0

0

0 0 0 0

HIT222

İletişim Hukuku ve Etik

4

4

3

3

3

0

0

1

0

4

1

2

0

0

0 0 0 0

HIT224

Sosyal Medya

3

4

4

3

2

0

0

4

2

2

2

3

2

0

0 0 0 0

HIT226

Sektörel Tanıma

2

3

3

2

3

0

3

4

2

2

3

3

0

3

3

3 3 3

 

 

 

 

 

 

 

 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

 1. İletişim ile ilgili temel kavramları ve kuramları öğrenir, çözümler ve sorgular.
 2. İletişimin iş hayatındaki gücünü özümser.
 3. Kitle iletişim araçlarını ve kullanım metotlarını çözer.
 4. Stratejik iletişim çabalarının işleyişini ve görevlerini özümser.
 5. Halkla ilişkiler ve tanıtım alanı ile ilgili toplumsal sorunların çözümünde karar alır, uygular, üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
 6. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Pazarlamanın temel kavramlarını öğrenerek pazar araştırmalarını yapar.
 8. Pazarlama sektöründeki yeni gelişmeleri takip eder ve iletişim, tanıtım yöntemleriyle bütünleştirip uygular.
 9. Tüketici eğilimlerini ve davranışlarını sorgulayıp yorumlar.
 10. İletişim, halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım alanındaki yasal ve etik değerleri insan haklarını da gözeterek uygular ve çözüm üretir.
 11. Medya, halkla ilişkiler ve reklam ilişkisini planlar, projelendirir ve uygular.
 12. Alanının gerektirdiği bilgileri ekip çalışmaları çerçevesinde geliştirip uygular.
 13. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 14. Sektörleri ve alt sektörleri sınıflandırıp kendi mesleğinin sektörler içindeki yerini ve önemini bilir
 15. Girişim ve girişimcilik ruhuna sahip olur ve işletme kurma süreci aşamalarını bilir
 16. İçinde bulunduğu ve bir parçası olduğu işletmenin yapısını bilir ve işlevlerini tanır
 17. Kurulu bir işletminin fonksiyonlarını tanır ve fonksiyonları yönetme becerisi kazanır
 18. Ekonomik gelişmeleri takip eder ve mikro ekonomik göstergeleri okuyabilme becerisi kazanır

KATKI ORANLARI:

0 (yok)

1 (az)

2 (Orta)

3 (İyi)

4 (Çok iyi)