DERSLER PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7
1. Dönem Dersleri
TDL101 Türk Dili I (UZEM) 2 2 1 2 4 1 1
AIT101 Atatürk İ. ve İ. Tarihi I (UZEM)   1 1 1 1 1 1 1
YDL101 Yabancı Dil I (UZEM) 3 2 2 4 3 2 3
BYA101 Bilgisayar Büro Programları 4 4 4 2 3 3 4
BYA103 Genel İşletme 4 4 4 2 3 4
BYA105 Klavye Teknikleri 4 2 2 3 3 4
BYA107 Protokol ve Sos. Dav. Kuralları 4 4 4 4 4 2
BYA109 Temel Hukuk 4 3 2 2 2 2 2
BYA111 Ticari Matematik 3  2 1
2. Dönem Dersleri
TDL102 Türk Dili II (UZEM) 2 1
AIT101 Atatürk İ. ve İ.TarihiII (UZEM) 1 1 1
YDL101 Yabancı Dil II (UZEM) 4 3 2 3
BYA102 Ekonomi 3 3 3 2 3 2 2
BYA104 Mesleki Yazışmalar 4 4 4 4 4 4 4
BYA106 Büro Yönetimi 4 3 3 3 4 4 4
BYA108 Dosyalama ve Arşivleme 4 4 3 3 3 4
BYA110 İletişim 4 4 4 4 4
BYA112 Teknoloji Kullanımı 4 4 4 3 3 3 4
EDE102 Endüstriye Dayalı Eğitim I  4
3. Dönem Dersleri
BYA201 Muhasebe 3 2 2 3 3 3 3
BYA203 Etkili ve Güzel Konuşma 3 2 3 4 4 4 3
BYA205 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 2 1 2 3 2 1
BYA207 Mesleki Yabancı Dil I 3 2 2 4 3 2 3
BYA209 Yönetici Asistanlığı 4 4 4 4 4 4 4
BYA211 Kamu Özel Kesim Yapısı 3 3 2 3 2 2 2
BYA213 Araştırma Yöntem ve Teknik. 3 3 3 2 3 2 4
BYA215 Bilgi Yönetimi 4 4 4 4 3 3 4
BYA217 İnsan Kaynakları
4. Dönem Dersleri
BYA202 Bilgisayarlı Muhasebe Yazılım. 3 2 3 1 1 3
BYA204 Halkla İlişkiler 3 3 2 4 4 4 3
BYA206 Toplantı Yönetimi 4 4 4 4 3 4 4
BYA208 Mesleki Yabancı Dil II 4 4 3 3 4 4
BYA210 Meslek Etiği 4 3 4 4 2 4 4
BYA212 Örgütsel Davranış 4 3 3 2 4 3 2
BYA214 Kalite Güvence Standartları 4 3 2 2 2 2 3
BYA216 Sektör Uygulaması 3 3 4 3 3 4 3
EDE202 Endüstriye Dayalı Eğitim II  4

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

ÖÇ-1 :Çalıştığı kurumda büro hizmetlerini etkin bir biçimde gerçekleştirebilir.

ÖÇ-2 :Yönetici asistanı olarak, yönetsel faaliyetleri planlar.

ÖÇ-3 :Bağlı olduğu yönetici ya da yöneticilerin günlük işlerini organize eder.

ÖÇ-4 :Kurumun ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ulusal ya da uluslararası organizasyonları planlar, rezervasyon, duyuru, karşılama, ağırlama ve uğurlama gibi görevleri yerine getirir.

ÖÇ-5 :Kurumun merkezinde görev yapan bir çalışan olarak kurumsal iletişimi etkili bir biçimde yerine getirebilir.

ÖÇ-6 :Kurum içi toplantıların organizasyonunu gerçekleştirebilir, (toplantı yerinin seçimi, düzenlenmesi, katılımcılara duyurulması, ilgili dokümanların toplantı öncesi yönetici ve katılımcılara sunulması, yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgelerin hazırlanması, toplantı tutanağının hazırlanması, toplantı kararlarının katılımcılara duyurulması vb.)

ÖÇ-7 :Çağdaş büro ortamlarında gereksinim duyulan teknolojiyi rahatlıkla kullanabilir.

KATKI ORANLARI

0 (yok) 1 (Az) 2 (Orta) 3 (İyi) 4 (Çok iyi)