DERSLER PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dönem Dersleri
  PRP 107 Tüketici Davranışları 4 3 4 3 4 1 4 4
  PRP 109 İşletme Yönetimi-I 4 2 4 4 4 3 3
  TDL 101 Türk Dili - I 0 0 0 0 0 0 0 0
  AIT 101 Atatürk İlk. Ve İnk. Tar - I 0  0  0 0 0  0  0
  YDL 101 İngilizce - I 0 0 0 0 0 3 0 0
  PRP 105 Ekonomi 2  4 4  4 2
  PRP 101 Matematik 2 2  0 3  1  1
  PRP 103 Pazarlama İlkeleri 4 4 4 4 4 4 2 4
2. Dönem Dersleri
  YDL 102 İngilizce - II 0 0 0 0 0 4 0 0
  TDL 102 Türk Dili - II 0 0 0 0 0 0 0 0
  AIT 102 Atatürk İlk. Ve İnk. Tar - II 0 0  0 0 0  0  0
  PRP 102 Bilgi İşlem ve Teknolojileri 2  2 2 2 2 3 2
  PRP 110 İşletme Yönetimi-II 3 3 4 4 4 4 2
  PRP 104 İstatistik 3 3  2 2  2  2
  PRP 106 Perakende Yönetimi 4 3  3  3  2 3  4
  PRP 108 İletişim 2 2 2 2  0 3  1
3. Dönem Dersleri
  PRP 207 İhracat Teknikleri 4  3 4 3 4 4 4
  PRP 211 Müşteri İlişkileri Yönetimi 4  4 4 3 4  2 4 4
  PRP 201 Satış Yönetimi 4  4 4 4 4  2 4 4
  PRP 215 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 4  3 4 4 4 3 4 2
  PRP 213 Mesleki Yabancı Dil I 4  2  4 2  2
  PRP 203 Elektronik Pazarlama  4  4  2  4  4
  PRP 209 Pazarlama İletişim Teknikleri 4 2 4 2 4 2 2 4
  PRP 201 Satış Gücü Eğitimi 4 4 4 4 4 2 4 4
  PRP 205 Global Pazarlama  2  4  2  4  4  4  4
4. Dönem Dersleri
  PRP 210 Pazarlama Mevzuatı 4  2 2 2 3 4 2
  PRP 202  Pazarlama Araştırması 4 4 4 4 4 2 4 4
  PRP 206 Satış Gücü Eğitimi 4 4 4 4 4 2 4 3
  PRP 208 Satış Saha Planlaması 4 4 4 4 3 2 4 3
  PRP 216 Tedarik Zinciri Yönetimi 4  2 3 4 4 2 4 4
  PRP 204 Marka Yönetimi 4  2 3 4 4 2 4 3
  PRP 212 İlk Yardım  0  0 2
  PRP 214 Mesleki Yabancı Dil II  2

 

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

ÖÇ-1 : Bazı temel pazarlama prensipleri ve kavramlarını tanımlayabilirler. Pazarlama ile ilgili sözlü verileri matematiksel formüllere dönüştürme ve yorumlama yeteneğini kazanabilirler.
ÖÇ-2 : Pazarlama ile ilgili basit matematiksel problemleri çözebilir ve verilerden şema ya da grafik oluşturma yeteneği kazanabilirler.
ÖÇ-3 : İşletmelerin pazarlama çevresi ile ilgili saptamalar ve durum analizleri yapabilirler. Pazarlama açısından işletme ve çevresi ile ilişki kurmak amacıyla basit modeller kullanabilirler.
ÖÇ-4 : İşletme içinde pazarlama ile ilgili olarak, tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilirler; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gösterebilirler, işletmede pazarlama faaliyetleri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilirler ve takım çalışması yapabilirler.
ÖÇ-5 : Pazarlama konularında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterebilirler. Pazarlama alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olabilirler.
ÖÇ-6 : Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
ÖÇ-7 : Hizmet pazarlaması, doğrudan pazarlama, uluslar arası pazarlama gibi pazarlama alanındaki farklı disiplinler konusunda gerekli teorik bilgilere sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilirler. Tüketici davranışları konusunda bilgili olmak ve müşteri ile uzun dönemli ilişkiler kurabilecek stratejileri belirleyebilirler.
ÖÇ-8 : Satış öncesi, satış ve satış sonrası hazırlıklar ve uygulamalara hakim olabilirler.

KATKI ORANLARI

0 (yok) 1 (az) 2 (Orta) 3 (İyi) 4 (Çok iyi)