ÖĞRENME ÇIKTILARI

Programa sağladığı katkı düzeyi

1

2

3

4

5

Temel bilgisayar bilgisini geliştirmek, ofis ve paket programlarının kullanılmasını sağlamak

X

 

 

 

 

Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği koruma, ekonomiye kazandırma ve sürdürülebilirliğini sağlama.

 

X

 

 

 

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme, takım çalışması yapabilme

 

 

X

 

 

Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşma, kaynak araştırması yapma, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olabilme.

 

 

 

 

X

Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme

 

 

 

X

 

Bitki türlerinde genetik ve ıslah konularını öğrenebilme

 

 

X

 

 

Bitkisel üretim için gerekli temel bilim konularını öğrenebilme

 

 

 

 

X

Ziraat, mikrobiyoloji, gıda, kimya ve pazarlama dallarında temel bilgileri kavrama

 

 

 

X

 

Bitkilerin morfolojik, anatomik, sitolojik, fizyolojik ve biyokimyasal yapıları hakkında bilgi sahibi olmak

 

 

 

 

X

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

 

 

X