DERS KODU

DERS ADI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GYTİT 101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ 1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

GYTDK 101

TÜRK DİLİ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GYYDİ 101

YABANCI DİL 1

3

4

2

2

3

3

2

3

3

3

GYB 101

BİLGİSAYAR 1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

1

GYB 103

 YÖNETİM BİLİMİ

4

4

3

2

3

3

4

2

2

4

GYB 105

İKTİSAT  1

3

4

4

2

2

3

4

4

4

4

GYB 107

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

2

2

3

3

4

3

4

4

2

2

GYB 109

SİYASET BİLİMİ

3

2

4

3

3

3

3

2

2

2

GYB 111

GENEL MUHASEBE

3

3

3

3

3

4

4

2

2

3

GYB 113

İŞLETME YÖNETİMİ 1

2

3

2

4

4

3

2

2

2

3

 

DERS KODU

DERS ADI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GYTİT 102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ 2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

GYTDK 102

TÜRK DİLİ 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GYYDİ 102

YABANCI DİL 2

3

4

2

2

3

3

2

3

3

3

GYB 102

BİLGİSAYAR 2

1

2

1

2

2

2

1

1

1

1

GYB 104

 KAMU YÖNETİMİ

4

4

3

2

3

3

4

2

2

4

GYB 106

İKTİSAT  2

3

4

4

2

2

3

4

4

4

4

GYB 108

ANAYASA HUKUKU

2

2

3

3

4

3

4

4

2

2

GYB 110

YEREL YÖNETİMLER

2

4

4

3

2

4

2

1

3

3

GYB 112

MATEMATİK

3

3

2

4

3

2

2

2

3

3

GYB 114

İŞLETME YÖNETİMİ 2

2

3

2

4

4

3

2

2

2

3

 

DERS KODU

DERS ADI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GYB 201

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

3

3

2

2

3

3

4

4

2

2

GYB 203

KAMU MALİYESİ

2

2

3

4

3

3

2

2

3

4

GYB 205

HALKLA İLİŞKİLER

3

3

2

2

2

3

2

4

4

2

GYB 207

İDARE HUKUKU

4

4

2

2

3

3

2

1

3

4

GYB 209

 TÜRKİYE EKONOMİSİ

4

2

3

3

2

2

2

2

3

3

GYB 211

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

3

3

3

4

1

2

2

3

3

4

GYB 213

SOSYOLOJİ

4

2

2

4

3

3

3

2

3

4

GYB 215

BELEDİYE HİZMETLERİ

2

2

2

3

4

4

2

2

3

3

GYB 217

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

3

3

3

2

4

4

2

3

3

2

GYB 219

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

3

3

2

3

2

2

4

2

2

2

 

DERS KODU

DERS ADI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GYB 202

Siyasal Katılım ve Yerel Demokrasi

2

3

4

4

3

2

2

3

3

4

GYB 204

Türk Vergi Sistemi

4

4

3

3

4

2

2

3

4

4

GYB 206

Yerel Yönetimler Maliyesi

3

3

2

4

4

3

3

2

2

1

GYB 208

Borçlar Hukuku

3

4

4

2

2

4

3

4

3

2

GYB 210

Siyaset Sosyolojisi

2

2

3

3

4

4

2

2

3

3

GYB 212

Finansal Yönetim

3

3

3

4

2

2

3

3

4

2

GYB 214

Türkiye`nin Toplumsal Yapısı

4

4

2

2

3

3

3

2

2

4

GYB 216

Şehircilik

4

2

2

3

3

2

2

2

3

4

GYB 218

Kamu Personel Yönetimi

4

3

3

2

2

3

4

4

2

2

GYB 220

Ticaret Hukuku

2

3

3

3

2

2

2

4

4

2

Programın Öğrenme Çıktıları

 

ÖÇ-1) Kamu Yönetimine dair problemleri anlayıp yorumlayabilmeli

ÖÇ-2) Hukuk nosyonuna sahip olmalı

ÖÇ-3) Öz farkındalığa sahip olmalı

ÖÇ-4) Diğer anabilim dalları ile ilişki kurabilmeli

ÖÇ-5) Önerilen çözümü savunabilmeli

ÖÇ-6) Problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını ve çözümde kullanılacak ilkeleri bilmeli

ÖÇ-7) Stratejik karar almaya katılma becerisi bulunmalı

ÖÇ-8) Bütüncül yargıda bulunma ve stratejik çözümlerin eleştirel değerlendirmesini yapma becerileri

ÖÇ-9) Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde görev alabilecek nitelikleri olma

ÖÇ-10) Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında ortaya çıkan teorik ve pratik yenilikleri takip edebilme, bu alanlarda yorum, analiz ve değerlendirme yapabilmeli

 

 

KATKI ORANLARI

0 (yok)

1 (Az)

2 (Orta)

3 (İyi)

4 (Çok iyi)