Bölüm Başkanı: Öğr. Pınar Uysal
Tel:  03585135103   /    2776
Fax:  03585135104
E-Mail  pinar.uysal@amasya.edu.tr
 
Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Esra Ok
Tel:  03585135103   /   2776
Fax:  03585135104
E-Mail  esra.ok@amasya.edu.tr
 
Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Melike Solmaz
Tel:  03585135103   /   2776
Fax:  03585135104
E-Mail  melike.solmaz@amasya.edu.tr
   
Bölüm Erasmus/AKTS Koordinatörü:
Tel:  03585135103   /   2776
Fax:  03585135104
E-Mail  pinar.uysal@amasya.edu.tr