1-2. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 7,5
10 Türkiye’de Modernleşme Tarihi 3 0 3 7,5
11 Yakınçağ Tarihinin Kaynakları 3 0 3 7,5
12 Yakınçağ Eğitim Tarihi 3 0 3 7,5
13 İktisat Tarihi 3 0 3 7,5
14 İran Tarihi 3 0 3 7,5
15 Modern Ortadoğu Tarihi 3 0 3 7,5
16 Osmanlı Arşiv Belgeleri 3 0 3 7,5
2 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I (1923-1950) 3 0 3 7,5
3 İnsan Hakları ve Demokrasi Tarihi 3 0 3 7,5
4 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II (1950-1960) 3 0 3 7,5
5 Cumhuriyet Öncesi Siyasal Modernleşme 3 0 3 7,5
6 Osmanlı Devleti’nde Basın Tarihi 3 0 3 7,5
7 Türk- Rus Münasebetlerinin Temelleri 3 0 3 7,5
8 11. Yüzyıla Kadar Türklerde İktisadi Hayat 3 0 3 7,5
9 Osmanlı’dan Cumhuriyete Kadın 3 0 3 7,5
Kod 11. Yüzyıla Kadar Türklerde İktisadi Hayat 3 0 3 7,5
TOPLAM
51
0
51
127,5